Duże dofinansowania na proekologiczne projekty. Będą też zmiany nad zalewem Siemianówka

2019.07.31 12:11
Proekologiczne projekty z naszego województwa dostały dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego na sześć proekologicznych projektów – w sumie 30 mln zł. Sporo zmieni się nad zalewem Siemianówka.
Duże dofinansowania na proekologiczne projekty. Będą też zmiany nad zalewem Siemianówka
Fot: Wizualizacja
Wizualizacja projektu nad zalewem Siemianówka

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego na sześć projektów. W sumie gminy, które je zrealizują dostały 30 mln zł. Powstaną więc nowe ścieżki edukacyjne, oświetlenie, tablice informacyjne, punkty widokowe i wiele innych elementów małej infrastruktury na terenach o szczególnych walorach przyrodniczych.

Nad zalewem będzie jeszcze atrakcyjniej

Wśród gmin, które będą realizowały swoje projekty znalazło się Michałowo, które zrealizuje projekt pt. "Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka w Gminie Michałowo". Jego koszt to 9,5 mln zł, z czego dotacja sięga prawie 7 mln. zł.

- Nasz zalew Siemianówka jest miejscem wyjątkowym, a bogactwo przyrodnicze jest tu najważniejszym atutem. Ten projekt pozwoli na zachowanie walorów przyrodniczych i na pewno uatrakcyjni miejsce, podniesie jego wartość i stanie się wizytówką całego województwa. Oczywiście bardzo się cieszę, że projekt został pozytywnie oceniony i otrzyma dofinansowanie, dzięki temu będziemy mogli go zrealizować. Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Taka ocena projektu i przyznane dofinansowanie to niewątpliwie motywacja do jeszcze większej pracy – zapewnił burmistrz Michałowa Marek Nazarko.

W ramach projektu zostanie rozbudowana plaża w Rudni. Powstaną także hangary pływające, pomosty cumownicze, tarasy edukacyjno-wypoczynkowe i żuraw obrotowy do wodowania jednostek pływających. W planach jest również utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, platformy pływającej dla ptaków i budynku monitorowania ptaków. Ośrodek zostanie także wyposażony w nowoczesne technologie przekazu informacji. W pobliżu powstanie parking dla pojazdów kempingowych, pola namiotowe, stacja rowerowa i miejsca parkingowe. Pierwsze prace rozpoczną się w przyszłym roku, a realizacja inwestycji jest zaplanowana na 2021-2023 r.

Siemiatycze i Mielnik też zrealizują ciekawe inwestycje

Jeden z proekologicznych projektów zrealizuje gmina Siemiatycze. Dofinansowana inwestycja zakłada utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na obszarze chronionego krajobrazu "Dolina Bugu" oraz Natura 2000 z terenu gminy. W związku z tym mają powstać m.in. ścieżki do ruchu pieszego i rowerowego, nowy parking, wyremontowane zostaną obiekty przy ścieżce, w tym toalety i pomieszczenie do promowania bioróżnorodności. W planach jest stworzenie także eksponatów licznych gatunków flory i fauny. Wartość tego projektu to 1,6 mln zł, dofinansowanie z RPOWP wynosi 1,1 mln zł.

Z kolei gmina Mielnik dotację przeznaczy na promocję ochrony bioróżnorodności przyrodniczej występującej na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "GŁOGI" oraz Góry Rowskiej. Aktualnie na obszarach tych są nieliczne siedliska muraw kserotermicznych w Polsce, a więc roślinności charakterystycznej dla klimatu zwrotnikowego. W związku z tym wybudowane mają zostać ścieżki edukacyjno-poznawcze oraz platformy widokowe. Realizacja projektu to koszt około 2 mln zł, a dotacja - 1,7 mln zł.

Będą też ścieżki dydaktyczne

W gminie Rajgród dzięki dodatkowym pieniądzom powstaną ścieżki dydaktyczne wzdłuż nabrzeża Jeziora Rajgrodzkiego, zlokalizowanego na obszarze chronionego krajobrazu "Pojezierze Rajgrodzkie". W tych właśnie miejscach są siedliska i żerowiska dzikich ptaków, płazów, ryb i małych ssaków, wiele z nich to rzadko spotykane okazy będące pod ochroną. W ramach zaplanowanej inwestycji utworzone zostaną: ścieżka dydaktyczna, pomosty drewniane, schody z rampą, wieża widokowe i plac pod sprzęt pływający. Gmina zadba także o nowe oświetlenie, monitoring i wyposażenie dydaktyczne (tablice, lunety). Całe przedsięwzięcie będzie kosztowało około 9 mln zł.

Ścieżka dydaktyczna pieszo-rowerowa z niezbędną infrastrukturą na terenie obszaru chronionego krajobrazu "Dolina Bugu" oraz obszarów Natura 2000 powstanie na terenie gminy Drohiczyn. W dofinansowanym projekcie przewidziano także odtworzenie i ochronę cennych gatunków siedlisk oraz zagrożonych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Ostatni projekt, który otrzymał pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego zrealizuje gmina Supraśl. Wytyczona zostanie tam nowa trasa w w ramach Supraskiego Szlaku Bioróżnorodności, pojawią się także tablice informacyjne i obiekty małej architektury.

Łączna wartość dofinansowania wszystkich projektów wynosi 29,7 mln zł.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

1430 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39