Fotowoltaika dla białostoczan. Miasto dofinansuje zakup i montaż

2021.05.24 16:51
W poniedziałek (24.05) Rada Miejska w Białymstoku zdecydowała o zasadach i sposobie rozliczania dotacji celowych na montaż instalacji fotowoltaicznych. Mieszkańcy będą mogli uzyskać do 5 tys. zł dofinansowania. Wnioski można składać do 3 września.
Fotowoltaika dla białostoczan. Miasto dofinansuje zakup i montaż
Fot: Pixabay

Osoby fizyczne oraz mieszkańcy budynków mieszkalnych jednorodzinnych mogą otrzymać dotację celową na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

- Z dofinansowania można skorzystać raz w ciągu 10 lat. Kwota dofinansowania wynosi 50% kosztów poniesionych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, nie więcej jednak niż 5 tys. zł - informuje Anna Janczyło-Morzy, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska.

Celem miasta jest wprowadzenie bardziej ekologicznych rozwiązań.

- Energia pochodząca ze słońca przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, chroni klimat i środowisko naturalne, ponieważ jest to energia zero emisyjna. Ponadto że jest ekologiczna jest również ekonomicznie opłacalna dla mieszkańców - dodaje Anna Janczyło-Morzy.

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać w terminie od 12 lipca do 3 września - wnioski które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. W tym roku miasto przeznaczy na ten cel 500 tys. zł.

- O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Ponadto dach budynku na którym zamierzają montować instalację fotowoltaiczną nie może być pokryty materiałem zawierającym azbest. Osoby starające się o dotacje nie mogą posiadać zaległości w opłatach i podatkach wobec gminy Białystok, w tym żadnych zaległości na nieruchomości objętej wnioskiem - przekazuje białostocki magistrat.

"Kwalifikowanie zadań inwestycyjnych do dofinansowania dokonywane będzie w oparciu o kolejność złożenia kompletnego, prawidłowo wypełnionego wniosku" - czytamy w uchwale.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych dokumentów są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej - druk 557.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w tym przedsięwzięciu mogą składać deklaracje:
- w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, ul. Słonimska 1;
- drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;
- korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej, identyfikator ePUAP: UMwB, adres skrzynki podawczej: /UMwB/skrytka.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1316 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39