Gdzie trafia drewno z Puszczy Białowieskiej? Poseł Truskolaski pyta ministra środowiska

2017.08.07 19:54
Poseł Krzysztof Truskolaski składa do ministra środowiska Jana Szyszki interpelację dotyczącą wycinki w Puszczy Białowieskiej. Pyta w niej m.in. o to, gdzie trafia drewno pozyskane w wyniku wycinki Puszczy.
Gdzie trafia drewno z Puszczy Białowieskiej? Poseł Truskolaski pyta ministra środowiska
Fot: Anna Dycha
Puszcza Białowieska

Kilka pytań do ministra

"Trwająca wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej od dłuższego czasu budzi niepokoje społeczne w Polsce oraz na arenie międzynarodowej. Puszcza jest dziedzictwem przyrody, miejscem bardzo ważnym na przyrodniczej mapie Polski, a w szczególności województwa podlaskiego, które mam zaszczyt reprezentować w parlamencie. Sprawa wycinki drzew stała się podłożem konfliktów i nieporozumień społecznych. Sytuacja, która wzbudza tak wielkie emocje powinna być przejrzysta, a społeczeństwo powinno posiadać pełną wiedzę o działaniach w Puszczy Białowieskiej" - pisze w interpelacji poseł Nowoczesnej Krzysztof Truskolaski.

Jednocześnie prosi ministra środowiska o odpowiedź na kilka pytań. Po pierwsze, gdzie trafia drewno pozyskane w wyniku wycinki Puszczy Białowieskiej? Do jakich podmiotów, przedsiębiorców czy osób prywatnych trafia drewno z Puszczy? Na jakich zasadach podmioty te zostały wybrane?

Po drugie, jakie zyski dla budżetu państwa generuje zbyt drewna z Puszczy Białowieskiej? Poseł Truskolaski pyta o konkretne kwoty.

Po trzecie, jakie zyski z wycinki i zbytu drewna z Puszczy Białowieskiej trafiają do Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe"? Również w przypadku tego pytania pojawia się prośba o podanie konkretnych kwot.

Po czwarte wreszcie, dlaczego wycinka w Puszczy Białowieskiej nie została wstrzymana mimo wyraźnego wskazania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?

Ekolodzy w Puszczy, resort odpowiada Trybunałowi

Przeciwko wycince w Puszczy protestują ekolodzy. W miniony piątek (4.08) zablokowali drogę Narewkowską w Starej Białowieży. Nie pozwolili wyjechać tirowi, który wywoził ścięte drzewo. Kiedy tir wjechał z Puszczy inną drogą, ekolodzy zakończyli blokadę.

Przypomnijmy, że Trybunał Sprawiedliwości UE nakazał wstrzymanie aktywnych działań gospodarki leśnej na wybranych siedliskach Natura 2000, usuwania ponad stuletnich martwych świerków z Puszczy Białowieskiej oraz wycinki drzew w ramach zwiększonego etatu pozyskania drewna na terenie Nadleśnictwa Białowieża, za wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu publicznemu.

Mimo to w Puszczy trwa wycinka. Jak twierdzą ekolodzy, wycinane są nie tylko martwe - zaatakowane przez kornika drukarza - świerki. Resort zapewnia jednak, że prowadzone w Puszczy Białowieskiej działania mają jedynie na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.

Ministerstwo Środowiska przesłało też odpowiedź Trybunałowi Sprawiedliwości. Nieoficjalnie wiadomo, że w piśmie strona polska przekonuje o zgodności działań z przepisami dyrektywy ptasiej i siedliskowej, a nawet ich niezbędności dla ochrony przyrody. Ponadto twierdzi, że wstrzymanie wycinki spowoduje szkody w środowisku o szacowanej wartości 3,2 mld zł.

Anna Dycha
anna.d@bialystokonline.pl

1411 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39