Ile ma na koncie prezydent? Oświadczenie później

2020.04.21 07:57
Koniec kwietnia to czas, gdy posłowie, samorządowcy, ale też niektórzy urzędnicy składają coroczne oświadczenia majątkowe. W tym roku, w związku z epidemią koronawirusa nie poznamy tak szybko stanu majątkowego chociażby władz Białegostoku.
Ile ma na koncie prezydent? Oświadczenie później
Fot: Grzegorz Chuczun

Samorządowcy zobowiązani do składania oświadczeń o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, w tym roku mogą złożyć oświadczenie do 31 maja - tak wynika z nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zmiana terminu z 30 kwietnia na 31 maja dotyczy wszystkich osób, które są zobligowane do złożenia oświadczenia majątkowego za ubiegły rok, tj. oświadczenia rocznego, składanego łącznie z zeznaniem podatkowym PIT.

Obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego dotyczy m.in. posłów, prezydenta miasta, jego zastępców, członków zarządu województwa, kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych czy osób wydających decyzje administracyjne w imieniu prezydenta miasta czy marszałka województwa.

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.

Sankcją za niezłożenie oświadczenia jest wygaśniecie mandatu (radny), odwołanie (członek zarządu województwa, skarbnik), odwołanie lub rozwiązanie umowy o pracę (sekretarz województwa, kierownik samorządowej jednostki organizacyjnej, z osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa czy prezydenta miasta).

Za podanie nieprawdy w oświadczeniu grozi odpowiedzialność karna za fałszywe zeznania.

Redakcja
24@bialystokonline.pl

583 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39