2849 osób online

Jakie konsekwencje powoduje nieopłacenie składek ZUS w terminie?

2016.05.02 14:55
Zdarza się, że zwłoka w opłaceniu składek jest wynikiem zwykłego niedopilnowania. Za opóźnienia niestety trzeba płacić. Zapłata składek po terminie związana jest z różnymi konsekwencjami, niekoniecznie finansowymi.
Jakie konsekwencje powoduje nieopłacenie składek ZUS w terminie?
Fot: pixabay.com

Obowiązek opłaty składek ZUS dotyczy każdego przedsiębiorcy. Nieopłacenie ich w terminie daje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych prawo do: wystąpienia o przymusowy wpis do hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości, zajęcia majątku dłużnika oraz ściągnięcia zaległych należności bezpośrednio z rachunku bankowego.

Najbardziej znaną sankcją nakładaną na płatników, którzy nie wywiązują się z terminowego regulowania należnych zobowiązań do ZUS, są odsetki za zwłokę. Płatnik opłaca je sam, bez uprzedniego wezwania. Odsetki są naliczane w wysokości i na zasadach określonych w ordynacji podatkowej. Ich naliczanie rozpoczyna się od dnia następującego po dniu upływu obowiązującego terminu płatności, w którym płatnik miał obowiązek dokonać wpłaty składek na rachunek bankowy ZUS, a kończy się w dniu wpłacenia zaległości.

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ubezpieczeniowych jest wydawane przez ZUS na żądanie starającego się o nie płatnika. Taki dokument potwierdza, że płatnik nie ma zaległości. Najczęściej zaświadczenie potrzebuje płatnik uczestniczący w przetargu, bądź ubiegający się o kredyt bankowy.

Osoby, które nie uregulowały należnych składek w terminie, nie otrzymają takiego zaświadczenia.

Pracownicy nie muszą obawiać się, gdy ich pracodawca nie opłacił składek na ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ osoby zatrudnione na umowie o pracę, a także wykonujące umowę zlecenie, są objęte ubezpieczeniem obowiązkowo. Tacy pracownicy mogą bez żadnych ograniczeń korzystać ze świadczeń zdrowotnych gwarantowanych przez NFZ.

Płatnik ma możliwość zabezpieczenia się przed negatywnymi konsekwencjami nieterminowej zapłaty składek. Może skorzystać z odroczenia terminu ich płatności, unikając tym samym dodatkowych zobowiązań takich jak wcześniej wymienione odsetki. Gdy termin zapłaty został odroczony, nie nalicza się odsetek za zwłokę. ZUS pobiera opłatę prolongacyjną, ale jest ona niższa niż odsetki. Warto też wiedzieć, iż płatnik, któremu odroczono termin zapłaty należności, może otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek.

Ważne, by wniosek o odroczenie terminu płatności złożyć najpóźniej przed upływem ostatniego dnia opłacania danej składki.

Radosław Malinowski
radoslaw.malinowski@bialystokonline.pl

Polecamy lokal
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2023 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.