Jest decyzja: S19 blisko Białegostoku. Czy drogowcy skompensują straty przyrodnicze?

2021.10.06 14:45
Jest decyzja. S19 pomiędzy Sokółką a Dobrzyniewem Dużym może być budowana, choć na długim odcinku przebiega przez tereny chronione.
Jest decyzja: S19 blisko Białegostoku. Czy drogowcy skompensują straty przyrodnicze?
Fot: GDDKiA w Białymstoku

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Białymstoku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na odcinek drogi ekspresowej S19 pomiędzy Sokółką a Dobrzyniewem Dużym.

Oznacza to zatwierdzenie przebiegu "dziewiętnastki" w wariancie piątym, ostatnio preferowanym przez GDDKiA - najkrótszym, ale i najbardziej ingerującym w środowisko naturalne. Tym samym z sieci planowanych ekspresówek znika odcinek pomiędzy Sokółką i Dobrzyniewem, ale odsunięty dalej od Białegostoku - przez Knyszyn i Korycin.

Kolejne 44 km ekspresówki

Zatwierdzony właśnie przebieg dotyczy 44 km drogi. "Zaczynać się ona będzie na węźle Sokółka Północ i dalej biegnie na zachód, w kierunku Białegostoku, wykorzystując - w możliwie największym stopniu - korytarz istniejącej drogi krajowej nr 19. Ten fragment zaplanowany został tak, aby obejść położone na szlaku miejscowości: Sokółka, Geniusze, Straż, Czarna Białostocka i Wasilków. Kończy się na połączeniu z węzłem Dobrzyniewo. Na istniejącej obwodnicy Wasilkowa, pomiędzy węzłami Wasilków (dawniej Święta Woda) a Białystok Północ (dawniej Sochonie), zostanie dobudowana druga jezdnia" - opisuje białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. .

Droga będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu oraz pas awaryjny o szerokości 2,5 m. Nawierzchnia zostanie dostosowana do obciążeń 11,5 t/oś.

Zakres inwestycji obejmuje również budowę i przebudowę dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych i dodatkowych jezdni służących do obsługi komunikacyjnej terenów przyległych. Powstaną też obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej nad drogami poprzecznymi, ciekami wodnymi lub liniami kolejowymi oraz obiekty w ciągu dróg poprzecznych.

Czy da się skompensować straty środowiskowe?

"Inwestycja częściowo przebiega przez obszar Puszczy Knyszyńskiej i przez tereny specjalnej ochrony ptaków Puszcza Knyszyńska oraz specjalny obszar ochrony siedlisk „Ostoja Knyszyńska” zaliczanych do Natury 2000. Z tego względu inwestycja zostanie zrealizowana ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony przyrody, zasobów naturalnych i ograniczeniem uciążliwości dla terenów sąsiednich" - zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

I tak w ramach inwestycji powstanie 4 km ekranów akustycznych (w tym ekrany na obwodnicy Wasilkowa zapewniające bezpieczeństwo chronionych siedlisk ptaków). Dodatkowo wybudowane zostaną ekrany osłonowe w dolinie rzeki Sokołdy, w celu minimalizowania ryzyka kolizji ptaków i nietoperzy z pojazdami poruszającymi się po drodze.

Z kolei dla zapewnienia właściwych warunków migracji zwierząt zostaną wybudowane 34 przejścia, w tym 20 przejść dla zwierząt dużych i średnich oraz 14 dla zwierząt małych i płazów.

Powstaną też: czatownie i platformy lęgowe dla orlika krzykliwego w dolinie rzek: Sokołda, Kamionka i Bartoszycha, kilkaset budek dla ptaków i nietoperzy jako kompensacje wycinki drzew dziuplastych, konstrukcje dla nietoperzy w przejściach dolnych dla zwierząt, siedliska zastępcze dla trzmieli i zapylaczy z łąkami kwietnymi (40 miejsc) oraz zbiorniki kompensacyjne dla płazów.

Decyzja środowiskowa nakłada też na GDDKiA obowiązek wykonania nasadzenia drzew o łącznej powierzchni blisko 20 ha, co stanowi kompensację za wycinkę drzew.

Pojedziemy w 2027 r.

Wydana decyzja środowiskowa na odcinek od węzła Sokółka Północ – do węzła Dobrzyniewo Duże, umożliwi zrealizowanie całej podlaskiej części drogi ekspresowej S19 od Kuźnicy, po Chlebczyn, w najkrótszym wariancie. Pozostałe odcinki albo są w realizacji (podpisane umowy w systemie projektuj i buduj), albo w procedurze przetargowej.

Według założeń GDDKiA, odcinek S19 Sokółka - Dobrzyniewo ma zostać zrealizowany w latach 2025-2027. Po wykonaniu i odebraniu w 2022 r. opracowań geologiczno-inżynierskich oraz podziale na pododcinki realizacyjne, ogłoszenie pierwszych przetargów na wyłonienie wykonawcy w systemie projektuj i buduj planowane jest na rok 2023.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1112 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39