Kary finansowe i mandaty. Co się zmienia?

2018.11.26 13:25
Jest nowy poziom kwoty, od której kradzież staje się przestępstwem. Wzrosła też kara za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt. Wydłużono również czas na opłacenie mandatu drogowego. A za kilka miesięcy utworzony będzie rejestr sprawców wykroczeń.
Kary finansowe i mandaty. Co się zmienia?
Fot: pixabay.com

Kiedy kradzież staje się przestępstwem?

Obowiązuje już podpisana – w połowie października - przez prezydenta RP Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy zmieniającej próg finansowy, od którego kradzież, zgodnie z zapisami prawa, staje się przestępstwem. Nowy, stały poziom określono na 500 zł. Tym samym wykreślono zasadę, zgodnie z którą wysokość progu finansowego zależała od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zmieniona została również reguła, która określa, czym jest popełniona kradzież - wykroczeniem czy przestępstwem. Za wykroczenie wymierza się zwykle grzywnę, a za kradzież, która jest przestępstwem, grozi kara do 5 lat więzienia.

"Dotychczasowy stan rzeczy powodował bowiem, że wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrastała również graniczna kwota kwalifikująca kradzież jako wykroczenie lub przestępstwo. W konsekwencji sądy każdego roku musiały dokonywać przeglądu tysięcy spraw w całym kraju, by stwierdzić, czy dana kradzież, za którą kara nie została jeszcze w całości wykonana, nadal jest przestępstwem, czy już jedynie wykroczeniem. Ta sytuacja sprawiała też, że sprawcy kradzieży rzeczy o wartości niewiele przekraczającej ustawowy próg przewlekali postępowania, by z początkiem nowego roku popełnione przez nich przestępstwo samoistnie przeistoczyło się w wykroczenie" - w taki sposób przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości podkreślają zasadność wprowadzanych zmian.

Większe kary za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt

I to jeszcze nie koniec nowości, bowiem resort sprawiedliwości doprowadził też do zaostrzenia kary za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt. W praktyce oznacza to, że jeśli właściciel, np. groźnego psa, trzyma go na nieogrodzonej posesji lub puszcza go wolno podczas spacerów, co zagraża zdrowiu, a nawet życiu innych ludzi, może zostać ukarany grzywną do 5 tys. zł, a nawet ograniczeniem wolności. Do tej pory natomiast - za nieostrożność przy trzymaniu zwierzęcia - groziła grzywna w wysokości do 250 zł.

"Sankcję tę należy wyraźnie zwiększyć, ponieważ często dochodzi w Polsce do ataków na ludzi przez zwierzęta pozostawione bez właściwego dozoru. Ofiarami "psów bestii" niejednokrotnie padają dzieci. Brak dostatecznej reakcji karnej na takie przypadki powoduje więc poważne zagrożenie" - argumentuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Rejestr sprawców wykroczeń oraz dłuższy termin na opłacenie mandatu

Resort zaproponował też - i uzyskał na to zgodę - utworzenie elektronicznego rejestru sprawców wykroczeń przeciwko mieniu, osób podejrzanych o popełnienie takich wykroczeń, obwinionych i ukaranych. Ewidencja będzie służyła policji, prokuraturze i sądom do tego, by sprytni "zawodowi" złodzieje, popełniający drobne kradzieże w różnych miastach, nie odpowiadali za pojedyncze wykroczenia, lecz zsumowane przestępstwo.

Poza tym z 7 do 14 dni ma zostać wydłużony termin na opłacenie mandatu np. za wykroczenie drogowe zarejestrowane fotoradarem oraz nieprawidłowe parkowanie albo nieodśnieżenie chodnika przy domu. Pojawi się też możliwość nakładania grzywien - w drodze mandatu karnego - gdy popełnienie wykroczenia ujawniono jako materiał zarejestrowany na urządzeniach technicznych należących do obywateli - np. na telefonach, kamerach lub rejestratorach jazdy. Zmiany, o których mowa, wejdą w życie za pół roku.

Dorota Mariańska
dorota.marianska@bialystokonline.pl

1153 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39