Klamka zapadła. Koniec z popularną zniżką w PKP

2023.12.29 08:15
Wraz z nowym rokiem krwiodawcy stracą jeden z przywilejów, z którego mogli korzystać przez ostatnie trzy lata.
Klamka zapadła. Koniec z popularną zniżką w PKP
Fot: MW

Koniec zagrożenia epidemicznego = koniec wydawania zaświadczeń

W styczniu 2021 roku wprowadzono ustawę covidową, która między innymi uprawniała dawców krwi do 33-procentowej zniżki na bilety kolejowe. Przysługiwała ona przy przejazdach (na podstawie biletów jednorazowych) w klasie 1. i 2. pociągów TLK i IC oraz klasie 2. pociągów EIC i EIP.

Warunkiem było oddanie krwi (lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19) przynajmniej trzy razy. Zniżka była formą zachęty do donacji cennego płynu w okresie pandemii, kiedy zapotrzebowanie na niego było wysokie, a chętnych brakowało.

Musiało to zostać potwierdzone specjalnym zaświadczeniem, wydanym przez regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa bądź Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (MSWiA). Dokument był ważny 6 miesięcy, przy czym z dniem 1 lipca 2023 roku zaprzestano jego wydawanie, bowiem Ministerstwo Zdrowia zniosło stan zagrożenia epidemicznego.

To oznacza, że przepisy stracą moc 31 grudnia 2023 roku, a co za tym idzie - ulga przestanie wówczas obowiązywać.

Ile PKP straciło na uldze?

Okazuje się też, że Polskie Koleje Państwowe dużo straciły na 33-procentowym rabacie na bilety. W czerwcu ówczesny wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że "wartość utraconych przychodów z tytułu honorowania wyżej wymienionej ulgi dla krwiodawców w 2022 roku wyniosła 2,786 miliona złotych brutto. Przy czym podkreślić należy, że powyższe dane szacunkowe dotyczą tylko jednego przewoźnika [PKP - przyp.red.]". Jeśli zaś chodzi o stratę w 2023 roku, to od stycznia do kwietnia wyniosła ona 1,083 miliona złotych brutto.

Z jakich przywilejów dalej mogą korzystać krwiodawcy?

Przypominamy również, że osobom bezpłatnie oddającym krew i zarejestrowanym w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przysługuje między innymi: tytuł "Honorowego Dawcy Krwi", zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew oraz w dniu następnym, zwrot kosztów przejazdu do CKiK, posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4500 kcal czy możliwość odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa w danym roku podatkowym.

Dodatkowo kobiety, które oddały co najmniej 5 litrów krwi i mężczyźni, którzy oddali co najmniej 6 litrów krwi, otrzymują tytuł i odznakę "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" oraz uprawnienie do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, a także bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami do wysokości limitu ceny.

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.reducha@bialystokonline.pl

1170 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39