Kolejne fragmety S19. Obwodnica Bielska Podlaskiego, węzeł Boćki i kilkanaście wiaduktów

2020.07.31 12:33
Odcinki Ploski - Haćki, Haćki - Bielsk Podlaski Zachód i Bielsk Podlaski Zachód - Boćki to w sumie 30 km przyszłego szlaku komunikacyjnego Via Carpatia łączącego kraje nadbałtyckie z południem Europy. Dzięki nim 25-tysięczny Bielsk Podlaski zyska obwodnicę - z miasta zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy na osi północ - południe.
Kolejne fragmety S19. Obwodnica Bielska Podlaskiego, węzeł Boćki i kilkanaście wiaduktów
Fot: GDDKiA

W piątek (31.07) białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wysłał do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenie o trzech przetargach na zaprojektowanie i wybudowanie kolejnych fragmentów drogi ekspresowej S19 w województwie podlaskim.

Ogłoszono 3 przetargi

Jak podaje GDDKiA, na odcinku Ploski - Haćki o długość 8,89 km będzie 18 obiektów inżynierskich, w tym 14 przejść dla zwierząt samodzielnych albo jako obiekty zespolone. Zaplanowano też parę Miejsca Obsługi Podróżnych - Haćki Wschód i Haćki Zachód.

9-kilomertowy fragment Haćki - Bielsk Podlaski Zachód obejmie dwa węzły - Bielsk Podlaski Północ i Bielsk Podlaski Zachód. Przy nim zaplanowano Obwód Utrzymania Drogowego, 7 wiaduktów, 2 przejścia dla zwierząt oraz 7 przepustów ekologicznych dla małych zwierząt, np. płazów.

Z kolei odcinek Bielsk Podlaski - Boćki ma ponad 12 km. Zlokalizowano na nim węzeł Boćki, a także 6 wiaduktów, 6 przejść dla zwierząt oraz 5 przepustów ekologicznych dla małych zwierząt.

Te trzy odcinki S19 to w sumie 30 km dwujezdniowej drogi ekspresowej w przekroju 2x2, przystosowanej do ciężkiego ruchu. Technologię wykonania konstrukcji nawierzchni (beton cementowy czy nawierzchnia bitumiczna) wybierze wykonawca.

Kierowcy wjadą na ekspresówkę za 4 lata

Do 14 września zostaną otwarte ofert we wszystkich trzech ogłoszonych teraz przetargach. Zawarcie umów na realizację inwestycji w systemie "projektuj i buduj" planowane jest w pierwszym kwartale 2012 r. Potem wykonawcy będą mieli około roku na przygotowanie projektów. Roboty drogowe planowane są na lata 2022-2024.

Na koniec sierpnia zostaną ogłoszone przetargi na dwa kolejne odcinki "dziewiętnastki": Leszczka - Chlebczyn i Kuźnica - Sokółka.

W sumie w procedurach przetargowych jest już na Podlasiu 7 odcinków S19 o łącznej długości przeszło 77,5 km.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl
1384 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39