Konkurs na rektora WSAP

2015.06.30 00:00
Założyciel Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ogłasza konkurs na funkcję Rektora na nową kadencję od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Konkurs na rektora WSAP
Fot: wsap.edu.pl

Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie, muszą złożyć dokumenty do 31 lipca tego roku osobiście w Wyższej Szkole Administracji Publicznej przy ul. ks. Stanisława Suchowolca lub drogą pocztową na adres uczelni. Można też wysyłać dokumenty drogą elektroniczną: biuro@pqe.edu.pl.

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej pozycji etycznej oraz spełniające warunku wymienione w art. 72 ust. 2 oraz art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Największe szanse mają kandydaci, którzy mają co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego we WSAP oraz dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny.

Osoby biorące udział w konkursie muszą złożyć m.in. pisemne zgłoszenie wraz z wykazaniem motywacji do kandydowania na pełnienie funkcji rektora WSAP, propozycji programu działania i rozwoju uczelni, CV wraz z wykazem dorobku naukowego, oświadczenie, że WSAP będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia, odpisów dyplomów oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kandydaci, którzy się zakwalifikują do drugiego etapu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o której zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo. Następnie założyciel uczelni wyłoni kandydata, który będzie pełnił funkcję rektora przez najbliższe lata.

Justyna Kozicka
justyna.k@bialystokonline.pl

1205 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39