Kto będzie usuwać martwe zwierzęta z chodników i jezdni? Miasto szuka chętnych

2022.05.24 09:11
Miasto Białystok poszukuje wykonawcy, który będzie świadczył usługi usuwania martwych zwierząt z chodników, parków czy jezdni.
Kto będzie usuwać martwe zwierzęta z chodników i jezdni? Miasto szuka chętnych
Fot: Pixabay

Ma usunąć zwierzę w ciągu 2,5 h

Z problemem martwych zwierząt musi mierzyć się każda gmina, chociaż zazwyczaj w miastach jest on nieco większy. Często rozjechane, zmarłe w wyniku potrącenia czy w wyniku śmierci naturalnej zwierzęta mogą stanowić zagrożenie dla naszych domowych pupili, ponieważ niektóre, np. ptaki, mogą roznosić wirusy. Dlatego miasto Białystok rozpoczyna szukanie firmy, która przez najbliższe 3 lata będzie zbierać martwe zwierzęta oraz wywozić je z miejsca ich zebrania. Co ważne, takie zadanie ma zostać wykonane w terminie do 2,5 godzin od przyjęcia zgłoszenia.

"Pod pojęciem usuwania należy rozumieć zbieranie, transport oraz przekazywanie odpadów celem ich unieszkodliwienia lub odzysku firmie posiadającej stosowne uprawnienia. Martwe zwierzęta należy usuwać z chodników, jezdni i ich poboczy, zieleńców, skwerów, parków, cieków i rowów oraz pozostałych terenów Miasta Białystok, nieprzekazanych w zarząd lub użytkowanie" - czytamy w opisie zamówienia.

Zakres prac będzie każdorazowo zlecony telefonicznym zgłoszeniem przez pracownika Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, straży miejskiej lub policji. Wykonawca po wykonaniu usługi, powiadomi o tych faktach pracownika Departamentu Gospodarki Komunalnej poprzez wysłanie smsa.

W zamówieniu wskazano również przewidywane ilości prac w trakcie trwania umowy. Szacuje się, że przez 3 lata wykonawca będzie musiał usunąć: 354 martwe ptaki, 921 martwe zwierzęta do 150 kg (z wyłączeniem ptaków) oraz 6 zwierząt o wadze powyżej 150 kg.

Srogie kary

W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania lub niewykonania prac w terminie, miasto naliczy karę umowną w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek.

Z kolei w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 10% ogólnej wartości umowy. To samo tyczy się magistratu - jeżeli odstąpienie od umowy będzie z przyczyn leżących po jego stronie. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, nie może przekroczyć 20% ogólnej wartości umowy brutto.

Firmy zainteresowane wykonaniem usług mogą składać oferty do końca maja. Umowa ma zostać zawarta od co najmniej 10 czerwca. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1196 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39