Miasto pokryje koszt wymiany pieców. Białostoczanie mogą zgłaszać się po dotacje

2016.07.21 19:14
Mieszkańcy Białegostoku, którzy zdecydują się na zmianę ogrzewania na bardziej ekologiczne, otrzymają dotacje z budżetu miasta. Jest na to 300 tys. zł.
Miasto pokryje koszt wymiany pieców. Białostoczanie mogą zgłaszać się po dotacje
Fot: Ewelina Sadowska-Dubicka
Miasto chce ograniczyć wydzielanie szkodliwych substancji z kominów piecy na paliwa stałe

Białostoczanie otrzymają zwrot kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania w swoich domach. Chodzi o pozbycie się pieców na paliwa stałe (np. węgiel), a w ich miejsce podłączenie się do miejskiej sieci ciepłowniczej, zainstalowanie ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego lub pompy ciepła. Dofinansowana będzie też instalacja kolektorów słonecznych.

Miasto przyzna dotację sięgającą do 90% poniesionych kosztów kwalifikowalnych, do kwoty 10 tys. zł. Będzie ona dotyczyć inwestycji wykonanych od 1 stycznia do 31 października 2016 r., z tym że przedsięwzięcia zakończone przed podpisaniem umowy nie podlegają dofinansowaniu.

– W budżecie miasta na 2016 r., na dotacje do zadań określonych w "Programie ograniczania niskiej emisji dla miasta Białegostoku" zarezerwowano 300 tys. zł – przypomina zastępca prezydenta Robert Jóźwiak. – Jest to kolejny krok zmierzający do ochrony naszego środowiska.

Przyznanie dotacji nastąpi na podstawie umowy cywilnoprawnej. Trzeba jednak pamiętać, że dotacje będą dawane aż do wyczerpania się kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie miasta. Złożenie wniosku nie jest więc jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.

Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie www.bip.bialystok.pl. Dokumenty należy składać składać od 1 do 12 sierpnia w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego przy ul. I Armii Wojska Polskiego 2/2 (pok. 201) osobiście lub listownie.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1508 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39