Miasto szuka 22 nowych dyrektorów. Głównie do podstawówek i przedszkoli

2023.01.03 09:22
6 białostockich szkół podstawowych będzie miało nowego dyrektorka lub dyrektorkę. Zmiany dotyczą także m.in. 9 przedszkoli samorządowych.
Miasto szuka 22 nowych dyrektorów. Głównie do podstawówek i przedszkoli
Fot: Malwina Witkowska
Szkoła Podstawowa nr 20 w Białymstoku także zmieni dyrektora

Poszukiwani są dyrektorzy do podstawówek i nie tylko

Pod koniec roku w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku pojawiły się nowe ogłoszenia dotyczące naboru do jednostek organizacyjnych miasta.

W pierwszym ogłoszeniu poszukiwani są dyrektorzy do 5 podstawówek i 3 szkół ponadpodstawowych:
- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego, ul. Słowackiego 4,
- Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza, ul. Gdańska 23/1,
- Szkoły Podstawowej nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego, ul. Leśna 30,
- Szkoły Podstawowej nr 51 im. Ludwika Zamenhofa, ul. Kluka 11A,
- Szkoły Podstawowej nr 52 im. dr. Ireny Białówny, ul. Dojlidy Górne 48,
- VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego, ul. Piastowska 5,
- XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego, ul. Upalna 26,
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40.

Ponadto prezydent miasta poszukuje 3 dyrektorów do poradni psychologiczno-pedagogicznych. Nabór dotyczy:
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, ul. Piotrkowska 2,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2, ul. Mazowiecka 35,
- Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi, ul. Mickiewicza 31/2.

Osoby, które byłyby zainteresowane piastowaniem kierowniczego stanowiska muszą osobiście lub drogą pocztową złożyć ofertę, do dnia 28 lutego 2023 r. do godz. 15.30.

Poszukiwania 11 kolejnych dyrektorów potrwają do kwietnia

Zmiany szykują się także w 11 innych placówkach.

Prezydent Białegostoku ogłosił konkursy dla kandydatów na stanowisko dyrektora przedszkoli samorządowych nr:
- 41 Integracyjnego, ul. Świętojańska 13/4B,
- 43, ul. Głowackiego 3,
- 51 "Przyjazne" w Białymstoku, ul. Bohaterów Monte Cassino 17,
- 58 Integracyjnego im. Jana Wilkowskiego, ul. Palmowa 20A,
- 60 w Białymstoku, ul. Popiełuszki 125,
- 68 im. Janusza Korczaka, ul. Mieszka I 19,
- 69 w Białymstoku, ul. Karpowicza 1,
- 76 "Na Zielonych Wzgórzach", ul. Różana 19,
- 82 "Stumilowy Las", ul. Herberta 63,

Poszukiwani są też dyrektorzy:
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, ul. Magnoliowa 13,
- Szkoły Podstawowej nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, ul. Orla 4.

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym oraz wskazaniem: "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora..." do dnia 7 kwietnia 2023 r. do godz. 15.30 na adres: Urząd Miejski Departament Edukacji, 15-281 Białystok, ul. Legionowa 7 (pokój nr 17, parter).

Co musi przedstawić kandydat?

Do konkursów mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. Oferty osób, które chcą przystąpić do konkursu, muszą zawierać m.in. koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki. W piśmie należy zawrzeć również życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy.

Oczywiście konieczne jest przedstawienie przez kandydata kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia, a także dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą. Osoby, które chcą się starać o posadę dyrektora nie mogą być skazane.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

913 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39