Michałowo i Świsłocz będą wspólnie starać się o unijne fundusze

2019.10.22 10:54
Sąsiadujące ze sobą Michałowo oraz białoruska Świsłocz zamierzają współpracować w celu pozyskiwaniu dodatkowych środków z Unii Europejskiej w najbliższej perspektywie unijnej.
Michałowo i Świsłocz będą wspólnie starać się o unijne fundusze
Fot: Gmina Michałowo

Poszerzenie sąsiedzkiej współpracy

Polskie Michałowo i białoruska Świsłocz wspólnie chcą pozyskiwać fundusze unijne w latach 2021-2027. Oba regiony już planują współpracę w sprawie przyszłego ubiegania się o środki unijne w ramach nowego Programu Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2021-2027. W nowej perspektywie finansowej UE będzie on realizowany w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" polityki spójności Unii Europejskiej (tzw. Interreg) oraz nowego Instrumentu Sąsiedztwa, Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej zastępującego obecny Europejski Instrument Sąsiedztwa.

Przedstawiciele Świsłoczy na Białorusi wzięli udział w spotkaniu z Markiem Nazarko, burmistrzem Michałowa. To już kolejny wspólny projekt obu regionów. Przypomnijmy, że blisko miesiąc temu Rada Gminy Michałowa wystosowała apel w sprawie utworzenia przejścia granicznego dla pieszych w Jałówce. Apel został wysłany do Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz posłów zasiadających w Parlamentarnym Zespole ds. Białorusi.

Michałowo i Świsłocz łączy szczególna więź, mieszkańcy obu przygranicznych regionów to nie tylko sąsiedzi, ale często rodzina. Ta współpraca trwa już więc od bardzo dawna. Teraz chodzi też o to, by w ramach istniejących więzi społecznych pozyskać środki na rozwój obu regionów.

- Delegacja białoruska chce z nami współpracować, dla nas też to szansa na rozwój – mówi Marek Nazarko, burmistrz Michałowa. - W ramach przyszłej perspektywy chcielibyśmy pozyskać środki na rozwój turystyki, promocji, ale też granicy, inwestycji w sferze publicznej.

Kolejny krok

Współpraca i wspólne pozyskanie funduszy unijnych byłaby kolejnym, naturalnym krokiem współpracy obu podmiotów. Już teraz można mówić o ożywionej współpracy, jeśli chodzi o sport czy kulturę.

- Strona białoruska zaprosiła nas do Świsłoczy w pierwszej połowie listopada. Wtedy też planujemy podpisać już umowę o współpracy – podkreśla Marek Nazarko.

Współpraca Michałowa i Świsłoczy wpisuje się już w prace międzynarodowe nad przyszłym programem. Jak informuje Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina, 11 października przedstawiciele Polski, Białorusi i Ukrainy po raz pierwszy spotkali się w ramach Wspólnego Komitetu Programującego (WKP).

WKP utworzono w celu przygotowania nowego Programu. Przedstawiciele władz krajowych i regionalnych, a także instytucji reprezentujących partnerów gospodarczych i społecznych oraz społeczeństwo obywatelskie ze wszystkich trzech krajów są nominowani do WKP. Największym wyzwaniem dla WKP jest dostosowanie przyszłego Programu do kluczowych potrzeb obszaru i zamieszkującej go ludności.

Mateusz Nowowiejski
mateusz.nowowiejski@bialystokonline.pl

840 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39