Mieszkańcy mogą składać wnioski o dotacje na piece i kolektory. Do kiedy?

2024.02.01 08:10
Mieszkańcy Białegostoku od 5 lutego do 5 kwietnia br. będą mogli składać wnioski o dotacje na trwałą zmianę ogrzewania budynku oraz na instalację kolektorów słonecznych. Dofinansowanie wyniesie do 90% poniesionych kosztów kwalifikowanych – maksymalnie 10 tys. zł.
Mieszkańcy mogą składać wnioski o dotacje na piece i kolektory. Do kiedy?
Fot: gov.pl
Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku jest realizowany od 2016 roku

Wsparcie miasta obejmie zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska, realizowane na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Białegostoku. W ramach tego projektu będzie możliwe dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającej na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej, zainstalowaniu ogrzewania gazowego, zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego, zainstalowaniu ogrzewania olejowego, zainstalowaniu pomp ciepła.

– Zachęcam mieszkańców Białegostoku do składania wniosków o dofinansowanie wymiany pieców oraz montażu kolektorów słonecznych. W 2016 roku przyjęliśmy Program Ograniczania Niskiej Emisji dla naszego miasta i od tamtej pory konsekwentnie wspieramy mieszańców w tym zakresie. Udzieliliśmy już ponad 110 dotacji, aby docelowo zlikwidować system ogrzewania opartego na paliwie stałym – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Tylko dla osób fizycznych

Uprawnione do składania wniosków o udzielenie dotacji na te przedsięwzięcia są osoby fizyczne. Mieszkańcy zainteresowani dotacjami na zmianę ogrzewania i instalację kolektorów mogą składać wnioski w Urzędzie Miejskim w Białymstoku – w dniach i godzinach pracy urzędu, drogą pocztową na adres urzędu, elektronicznie – korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej. Zgłoszenia zostaną przeanalizowane pod względem formalnym i merytorycznym.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, stosowane będą kryteria społeczno-ekonomiczne. Pod uwagę będą brane rodziny wielodzietne, zastępcze, osoby niepełnosprawne lub pobierające świadczenia rodzinne. Wysokość kwoty przeznaczonej w budżecie Białegostoku na 2024 rok na te dotacje wynosi 500 tys. zł.

8 lat działalności programu

W sumie od 2016 roku, w którym został zrealizowany program pilotażowy, Miasto udzieliło w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku 113 dotacji na łączną kwotę prawie 821 tys. zł. Nabory wniosków były ogłaszane w 2016 r., 2019 r., 2020 r. (2 nabory), 2021 r. (2 nabory), 2022 r. (2 nabory) i w 2023 r.

W 2016 r. w Białymstoku został przyjęty Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku. Jego celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających w piecach i kotłowniach opalanych paliwem stałym, w szczególności zanieczyszczeń pyłowych i benzo(a)pirenu, powodujących przekroczenie standardów jakości powietrza. W programie określono zasady udzielania dotacji celowych na likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastosowanie innego systemu ogrzewania, tj. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, lub zainstalowanie ogrzewania gazowego, lub elektrycznego, lub olejowego, lub pompy ciepła, oraz na instalację kolektorów słonecznych.

Kamil Pietraszko
24@bialystokonline.pl

640 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39