Mieszkania wytchnieniowe na kolejne 2 lata

2020.01.02 10:58
Na kolejna dwa lata został przedłużony program mieszkań wytchnieniowych w Białymstoku. To bardzo ważny element wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
Mieszkania wytchnieniowe na kolejne 2 lata
Fot: Marcin Jakowiak/UM Białystok

Członkowie rodzin i opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogli nadal korzystać z usług proponowanych przez miasto, obejmujących opiekę wytchnieniową. Miasto rozstrzygnęło konkurs na prowadzenie mieszkania dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym w latach 2020-2022.

Pomoc opiekunom

Opieka wytchnieniowa w Polsce to jeszcze słabo rozpoznane zjawisko. Jest to forma wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Polega na zapewnieniu opieki osobie ze stwierdzoną formą niepełnosprawności w sytuacji, gdy jej opiekun, z uwagi na jakieś zdarzenie losowe, konieczność wypoczynku czy załatwienia jakichś codziennych spraw, nie może tej opieki sprawować samodzielnie.

Zarówno dla rodziców i opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych możliwość odpoczynku w ciągłym sprawowaniu opieki, zadbania o własne zdrowie i samopoczucie jest bardzo istotne podobnie jak dla dorosłych osób niepełnosprawnych możliwość podtrzymania nabytych umiejętności.

– Członkowie rodziny czy opiekunowie, którzy sprawują bezpośrednią stałą opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, potrzebują często doraźnego czasowego wsparcia. Proponując różne formy pomocy, oferujemy także właśnie opiekę wytchnieniową – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Różne rodzaje

Miasto podpisało umowę na prowadzenie mieszkania wytchnieniowego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym w latach 2020-2022 ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie "Aktywni". Na prowadzenie mieszkania w 2020 roku Miasto przeznaczy 170 tys. zł, w 2021 roku – 180 tys. zł, w 2022 roku – 190 tys. zł . W lokalu o powierzchni 120 m2 będzie mogło jednocześnie przebywać osiem dorosłych osób, których opiekunowie zechcą skorzystać z opieki. 

W Białymstoku funkcjonują również dwa mieszkania wytchnieniowe finansowane przez miasto, a prowadzone przez Fundację "Oswoić Świat": dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu oraz dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach umów wieloletnich na lata 2019-2021 Miasto w 2019 roku przeznaczyło na prowadzenie tych dwóch lokali łącznie 260 tys. zł.

Mateusz Nowowiejski
mateusz.nowowiejski@bialystokonline.pl

1227 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39