857 osób online

Milion złotych na walkę z wykluczeniem

2019.05.03 08:20
Milion złotych trafi do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem, w pięciu podlaskich gminach. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
Milion złotych na walkę z wykluczeniem
Fot: pixabay.com

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 1 mln zł. pięciu projektom skierowanym do osób najbardziej potrzebujących. Skorzystają mieszkańcy gmin Gródek, Juchnowiec Kościelny, Stawiski i Siemiatycze.

Przykładowo w gminie Gródek 25 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie objętych usługami aktywnej integracji oraz pracą środowiskową w społeczności lokalnej. W projekcie przewidziane są m.in. indywidualne kontrakty wsparcia umiejętności społecznych, specjalistyczne poradnictwo, opieka mentora, warsztaty rozwoju umiejętności społecznych, indywidualne wsparcie doradcy zawodowego i brokera dla każdego uczestnika.

Projekt pod nazwą "Aktywność Siłą Wspólnoty Gminy Gródek" zostanie zrealizowany przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych we współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Gródku. Przedsięwzięcie jest warte 272 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP pokryje 258 tys. zł z tej kwoty.

W Juchnowcu naturalnie i lokalnie

Drugim projektem, który realizowany będzie w gminie Juchnowiec Kościelny jest "NATURAlnie– razem i bez barier". Jego realizacją zajmą się Stowarzyszenie Niezależnych Inicjatyw "Nasza Natura" i Stowarzyszenie „Nasze Ignatki Osiedle”. Z projektu skorzysta 15 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz osoby z niepełnosprawnością z terenu gminy Juchnowiec Kościelny. Przewidziane jest dla nich m.in. wsparcie coachingowe, działania z zakresu integracji społecznej, kulturowej, zdrowotnej. Zaplanowany jest też koncert, który ma na celu integrację lokalnej społeczności. Uczestnicy uzyskają ponadto dostęp do wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej. Projekt jest wart 168 tys. zł, dotacja z RPOWP wynosi 159 tys. zł.

Drugim przedsięwzięciem z tej samej gminy jest "Lokalnie aktywni". Jest to odpowiedź na potrzeby 15 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością. Rezultatem podjętych działań będzie m.in. przywrócenie i wzmocnienie kompetencji społecznych, a także zaradności i samodzielności uczestników. Projekt ma  się również przyczynić do zwiększenia profilaktyki zdrowotnej, poprawy stanu zdrowia i zacieśnienia więzi rodzinnych jego uczestników. Zadanie zrealizuje Stowarzyszenie „Nasze Ignatki Osiedle" we współpracy ze Stowarzyszeniem Niezależnych Inicjatyw "Nasza Natura". Wartość tego projektu to 164 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP – 155 tys. zł.

Wyżej wymienione projekty zostały wybrane do dofinansowania w drodze konkursu, którego nabór przeprowadziła Lokalna Grupa Działania "Puszcza Knyszyńska".

Pomoc w sąsiedztwie i szkole

Na terenie gminy Stawiski pomocą w formie usług opiekuńczych zostanie objętych 12 osób wymagających wsparcia w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych. Usługa będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestników i świadczona nie rzadziej niż cztery razy w tygodniu w miejscu pobytu osoby niesamodzielnej. To projekt innowacyjny, bowiem do realizacji usług będą angażowane osoby mieszkające w pobliżu osób wymagających opieki. Realizacją przedsięwzięcia zajmie się Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach.

Wartość tego projektu to 295 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP wynosi 280 tys. zł. Nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego przeprowadziła Lokalna Grupa Działania "Kraina Mlekiem Płynąca".

Gmina Siemiatycze zrealizuje projekt skierowany do 100 uczniów szkół podstawowych w Szerszeniach i Tołwinie. Szkoły objęte wsparciem cechują się niskimi wynikami ze sprawdzianów na koniec VI klasy. Wyniki te znacznie odbiegają od rezultatów w województwie podlaskim oraz w powiecie siemiatyckim. Projekt przewiduje zajęcia kształtujące postawę kreatywną i innowacyjną u wszystkich uczniów zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Dodatkowe zajęcia oraz wycieczki edukacyjne mają przyczynić się podniesienia kompetencji uczestników tego przedsięwzięcia.

Wartość projektu: 196 tys. zł. Dotacja z RPOWP: 182 tys. zł. Nabór wniosków do dofinansowania z programu przeprowadziła Lokalna Grupa Działania "Tygiel Doliny Bugu".

Mateusz Nowowiejski
mateusz.nowowiejski@bialystokonline.pl

Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.