Mimo emerytury, seniorzy coraz częściej pozostają na rynku pracy

2023.06.16 09:36
W 2016 r. w całym kraju pracujących emerytów było 596 tys., a pod koniec 2022 r. 826 tys. W województwie podlaskim pracowało odpowiednio 11,9 tys. i 19,2 tys. osób z osiągniętym wiekiem emerytalnym.
Mimo emerytury, seniorzy coraz częściej pozostają na rynku pracy
Fot: Pixabay

W roku 2016 w województwie podlaskim odsetek seniorów pozostających na rynku pracy wynosił 9,4 proc. w porównaniu do ogólnej liczby osób pobierających świadczenia emerytalne. W skali kraju ten odsetek wynosił 11,6 proc. Natomiast w 2022 r. nastąpił znaczny wzrost liczby osób z prawem do emerytury, które nadal pracowały zawodowo. W Podlaskiem odsetek ten wzrósł do 12 proc., a w skali kraju wynosił 13,6 proc. Ta tendencja wskazuje na rosnące zaangażowanie seniorów w aktywność zawodową po osiągnięciu wieku emerytalnego.

- Przez ten krótki okres sześciu lat liczba podlegających ubezpieczeniu emerytów w całym kraju wzrosła o 39 proc., a w naszym województwie aż o 61 proc. – informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

Pod koniec ubiegłego roku, większość pracujących emerytów stanowiły kobiety, które reprezentowały 57,5 proc. ogółu zatrudnionych seniorów. Ponad 95 proc. z tych osób miało 60 lat lub więcej. Średni wiek pracujących emerytów wynosił 67 lat i 1 miesiąc. Mężczyźni osiągali średnio wiek 68 lat i 7 miesięcy, podczas gdy kobiety przeciętnie pracowały do 65 lat i 11 miesięcy.

Jeśli chodzi o rodzaj zatrudnienia, największą grupę wśród pracujących emerytów stanowili pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, którzy stanowili 39,1 proc. ogółu tej grupy. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą reprezentowały 29 proc. pracujących emerytów, natomiast osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia stanowiły 26 proc. tej zbiorowości.

- Pracownicy w wieku emerytalnym są cennym źródłem wiedzy. Ich doświadczenie sprawia, że pracodawcy bardzo chętnie chcą mieć w swoim składzie taką doświadczoną kadrę. Poza tym dla samych pracowników świadomość, że chcą, a nie muszą pracować, powoduje, że praca sprawia im przyjemność – dodaje rzeczniczka.

Największa liczba pracujących emerytów znajduje zatrudnienie w sektorze usług związanych z opieką zdrowotną i pomocą społeczną, stanowiąc 15,3 proc. ogółu pracujących emerytów. Kolejnym sektorem gospodarki, który często zatrudnia seniorów, jest handel hurtowy i detaliczny, a także naprawa pojazdów samochodowych i motocykli.

Liczba pracujących emerytów w przeliczeniu na 1000 osób pracujących podlegających, chociaż ubezpieczeniu zdrowotnemu w kraju wynosi 102 osoby. Największą koncentrację pracujących emerytów obserwuje się w województwach mazowieckim (158), wielkopolskim (152), zachodniopomorskim i dolnośląskim (po 145). Natomiast najmniejszą liczbę pracujących emerytów znajdziemy w województwie podkarpackim (86). W regionie Podlaskim wskaźnik ten wynosi 118 emerytów na 1000 osób pracujących.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1184 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39