Można wysyłać zgłoszenia do Nagrody Literackiej

2022.12.12 17:47
Już wkrótce - po raz 32. zostanie przyznana Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego. Trwa nabór wniosków. Zgłoszenia można przesyłać do końca stycznia 2023 r.
Można wysyłać zgłoszenia do Nagrody Literackiej
Fot: Dawid Gromadzki/UM Białystok
Gala rozdania Nagrody w 2022 r.

Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego co roku wzbudza wiele emocji. Sam Wiesław Kazanecki był poetą, prozaikiem, publicystą, który urodził się i zmarł w Białymstoku i był niezwykle zasłużony dla miasta. Nagroda jego imienia przyznawana jest od 1992 r.

Przyznawana jest w dwóch kategoriach. Dla najlepszej książki we wszystkich gatunkach literackich, której autor lub autorka związani się z Białymstokiem i regionem lub twórczość ich wykazuje związki z miastem i regionem lub których książki wydano w Białymstoku. Drugą kategorią jest najlepszy ogólnopolski debiut poetycki, czyli pierwszy wydany tom danego autora czy autorki.

Książki zgłaszane do nagrody muszą być wydane pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania Nagrody Literackiej, także w formie elektronicznej (e-booka), w języku polskim. Nie uwzględnia się maszynopisów. Z udziału wyłączone są antologie, opracowania, publikacje naukowe oraz albumowe.

Wnioski – zgłoszenia (w kopercie z dopiskiem "Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku") należy kierować na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok. Termin składania wniosków mija 31 stycznia 2023 roku. W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Składać wnioski mogą:

- członkowie kapituły i dotychczasowi laureaci Nagrody Literackiej,
- stowarzyszenia twórcze i kulturalne,
- jednostki oświatowe, instytucje kultury,
- organy administracji publicznej,
- wydawnictwa i inne podmioty prowadzące działalność kulturalną,
- osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.

Do wniosku należy dołączyć co najmniej 3 egzemplarze zgłaszanej książki (dotyczy wydawnictw i autorów), które nie podlegają zwrotowi.

Szczegóły oraz wniosek.

W poprzedniej edycji, w kategorii najlepsza książka roku, nagrodę otrzymało dwóch twórców: Andrzej Stasiuk za powieść "Przewóz" oraz Justyna Kulikowska za tom poetycki "gift. z Podlasia". Z kolei w kategorii najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku nagrodę przyznano Marcie Stachniałek za tom poetycki "polski wrap".

Anna Kulikowska
anna.kulikowska@bialystokonline.pl

1265 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39