Można zgłaszać kandydatów do Nagrody Artystycznej Prezydenta

2019.11.13 13:40
Miasto Białystok co roku przyznaje Nagrody Artystyczne Prezydenta. Do końca grudnia można zgłaszać kandydatów.
Można zgłaszać kandydatów do Nagrody Artystycznej Prezydenta
Fot: Dawid Gromadzki/UM Białystok
Laureaci nagrody za 2018 rok

Do końca grudnia można składać wnioski o przyznanie Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury w 2019 roku. Przed nami kolejna, 27. edycja nagrody przyznawanej twórcom i animatorom życia kulturalnego. Laureatów poznamy wiosną przyszłego roku.

Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku – za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury – jest przyznawana twórcom i animatorom życia kulturalnego, których działalność w znaczący sposób przyczynia się do wzbogacenia życia kulturalnego Białegostoku, poszerzenia oferty kulturalnej oraz do promocji miasta w kraju i za granicą.

Nagroda jest przyznawana w kategoriach:

- artystycznej – za dokonania twórcze w następujących dziedzinach sztuki: film, fotografika, muzyka, plastyka, taniec, teatr;
- organizatorskiej – za pomysły i organizację wydarzeń kulturalnych w mieście;
- ochrony dziedzictwa – za działania na rzecz ochrony, popularyzacji i dokumentowania zabytków miasta oraz upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym;
- upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej – za działania na rzecz upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej w mieście, we wszystkich dziedzinach sztuki.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać: dotychczasowi laureaci Nagrody Artystycznej, stowarzyszenia twórcze i kulturalne, instytucje kultury, jednostki oświatowe, redakcje środków masowego przekazu, inne podmioty prowadzące działalność kulturalną, organy administracji publicznej oraz mieszkańcy województwa podlaskiego.

Wnioski-zgłoszenia (w kopercie z dopiskiem "Nagroda Artystyczna") należy kierować na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 8, 15-950 Białystok lub składać w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu UM przy ul. Słonimskiej 8 (pok. 205) do 31 grudnia 2019 roku. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu: 85 869 6364 i 85 869 6368 oraz znaleźć w zakładce Kultura.

Laureatami Nagrody Artystycznej za 2018 rok zostali:

- Adam Woronowicz – nagroda za całokształt dotychczasowej działalności w dziedzinie filmu i teatru,
- Fundacja Teatr PAPAHEMA – nagroda za dotychczasowe dokonania artystyczne w dziedzinie teatru ze szczególnym uwzględnieniem spektaklu "Proces. Rekonstrukcja",
- Andrzej Kalinowski – nagroda za organizację Festiwalu Literackiego "Na pograniczu kultur",
- Wiesław Wróbel – nagroda za całokształt dotychczasowej działalności na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego.

Mateusz Nowowiejski
mateusz.nowowiejski@bialystokonline.pl

1412 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39