Nabór do Collegium Invisible. Każdy uczeń ma swojego mistrza

2010.01.14 00:00
Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisibile jest organizacją skupiającą profesorów i studentów współpracujących na zasadzie mistrz-uczeń. Nawiązuje do idei XVIII-wiecznego Collegium Nobilium. Obecnie trwa rekrutacja na kolejny rok akademicki.

O przyjęcie do Collegium Invisibile mogą ubiegać się studenci polskich uczelni wyższych będący w chwili składania aplikacji studentami: II lub III roku studiów licencjackich, I roku studiów magisterskich uzupełniających II, III lub IV roku studiów magisterskich jednolitych. Rekrutacja składa się z dwóch etapów. Pierwszy polega na wypełnieniu przez kandydata formularza oraz nadesłaniu pracy pisemnej o charakterze naukowym, o objętości maksymalnie 3500 słów (liczone są wszystkie słowa w nadesłanym pliku tekstowym). Wypełniony formularz oraz praca pisemna będą podstawą do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w etapie drugim. Przedmiot rozmowy w etapie ustnym nie koniecznie jest identyczny z przewidywaną dziedziną studiów w Collegium. Celem rozmowy jest przede wszystkim sprawdzenie predyspozycji i motywacji kandydata do studiów w Collegium.
Zgłoszenia są przyjmowane do 15 lutego. Szczegóły i formularz dostępne na stronie: rekrutacja Collegium Invisible.

MAG

1602 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39