Nagroda Kazaneckiego. Zasady nieco zmienione

2019.11.18 15:03
Rozpoczyna się nabór wniosków do 29. edycji Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego - za najlepszą książkę 2019 roku. W tym roku nagroda zostanie przyznana w oparciu o nieco zmienione zasady.
Nagroda Kazaneckiego. Zasady nieco zmienione
Fot: pixabay.com

Nagroda literacka przyznawana jest za dokonania w dziedzinie literatury żyjącym twórcom, w dwóch kategoriach: za najlepszą książkę roku, spośród wszystkich gatunków literackich, twórcom, którzy są związani ze środowiskiem literackim Białegostoku i regionu lub też się tu urodzili czy zamieszkują, albo których twórczość wykazuje związki z miastem i regionem oraz twórcom, których książki wydano w Białymstoku. Z udziału wyłączone są antologie, opracowania, publikacje naukowe oraz albumowe oraz za najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku, rozumiany jako pierwszy wydany tom danego autora.

Nagroda literacka przyznawana jest za książki wydane pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania nagrody, także w formie elektronicznej (e-booka), w języku polskim. Nie uwzględnia się maszynopisów książek. Zgodnie z nową uchwałą nagroda nie jest przyznawana za całokształt twórczości.

Wnioski - zgłoszenia (w kopercie z dopiskiem "Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku") należy kierować na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 8, 15-028 Białystok. Można je składać do 31 grudnia 2019 roku. W przypadku składania wniosku drogą pocztową o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie kompletnego wniosku w wyznaczonym terminie.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w konkursie są: członkowie kapituły i dotychczasowi laureaci nagrody literackiej, stowarzyszenia twórcze i kulturalne, jednostki oświatowe, instytucje kultury, organy administracji publicznej, wydawnictwa i inne podmioty prowadzące działalność kulturalną, osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.

Do wniosku należy dołączyć co najmniej trzy egzemplarze zgłaszanej książki, które nie podlegają zwrotowi. Wzór wniosku wraz z wykazem dokumentów, które należy dołączyć dostępny jest w zakładce Kultura.

Anna Dycha
anna.d@bialystokonline.pl

1600 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39