Nowe zasady segregacji odpadów. Co się zmieni?

2018.09.24 15:25
W stolicy Podlasia, 1 października, zaczną obowiązywać nowe zasady segregacji odpadów. Zamiast jednego brązowego pojemnika - będziemy mieli po dwa. Łącznie na osiedlach pojawią się komplety sześciu kolorowych kontenerów.
Nowe zasady segregacji odpadów. Co się zmieni?
Fot: Dorota Mariańska

Oddzielnie BIO i odpady zielone

Od 1 października w Białymstoku zmienią się zasady segregacji odpadów.

W związku z tym, już za kilka dni, mieszkańcy stolicy Podlasia będą wrzucali śmieci oddzielając:

- papier (opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, zeszyty, papier biurowy), szkło (butelki po napojach i żywności, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach),
- tworzywa sztuczne wraz z metalami (butelki plastikowe, nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po mleku/sokach, puszki po żywności, folia aluminiowa, opakowania po środkach czystości, kosmetykach),
- bioodpady (odpady warzywne i owocowe, resztki jedzenia – oprócz resztek pochodzenia zwierzęcego), - odpady zielone (gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, liście, kwiaty, trociny, kora drzew).

- Dotychczas wyrzucaliśmy te odpady resztkowe do kontenera na zmieszane odpady komunalne. W tej chwili z tych zmieszanych odpadów komunalnych będziemy wydzielać odpady biodegradowalne, czyli resztki żywności pochodzenia roślinnego. To ważne, że roślinnego a nie zwierzęcego, ponieważ po wyrzuceniu do tego kontenera resztek jedzenia pochodzenia zwierzęcego zanieczyszczamy odpad, który możne nadawać się do kompostowania – wyjaśnia Zbigniew Gołębiewski, rzecznik prasowy spółki komunalnej "Lech".

Kolorowy zawrót głowy

W praktyce wdrażanie zmian wyglądało będzie tak, że tam, gdzie mamy do czynienia z zabudową wielorodzinną (bloki), ustawionych zostanie sześć kolorowych kontenerów: żółty na tworzywa sztuczne i metale, niebieski na papier, zielony na szkło, dwa brązowe – jeden na odpady biodegradowalne, drugi zaś na odpady zielone oraz kontener czarny na zmieszane odpady komunalne.

Natomiast na posesjach domów jednorodzinnych pojawią się dwa pojemniki: brązowy z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne oraz kontener czarny na zmieszane odpady komunalne. Poza tym mieszkańcom dostarczone będą worki: żółty (tworzywa sztuczne i metale), niebieski (papier), zielony (szkło), brązowy (odpady zielone) oraz szary (popiół i żużel z palenisk domowych).

W Białymstoku ustawionych zostanie 70 tys. nowych kontenerów. Przy czym stawki za odbiór śmieci nie ulegną zmianie.

Nowe regulacje wprowadza rozporządzenie Ministra Środowiska z 1 lipca 2017 r. Celem jest tu wzrost poziomu odzysku surowców do ponownego wykorzystania.

- Już w tej chwili nasze poziomy odzysku są dużo wyższe od aktualnie obowiązujących wymagań. W 2017 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów surowcowych (tworzyw sztucznych, papieru, metalu i szkła) wyniósł w Białymstoku ponad 42,69%. A tymczasem wymagany był poziom 20%. W 2020 r. ten poziom musi wynosić 50% - mówi Zbigniew Gołębiewski.

Dorota Mariańska
dorota.marianska@bialystokonline.pl

1602 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39