Od marca więcej osób skorzysta z 500 plus

2024.03.05 12:39
Od 1 marca wzrośnie próg uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Będzie wynosił 2 419,33 zł brutto. Oznacza to, że może być więcej uprawnionych do tego świadczenia.
Od marca więcej osób skorzysta z 500 plus
Fot: Materiały prasowe

- Od marca więcej osób będzie mogło uzyskać prawo do świadczenia 500 plus dla niesamodzielnych. Tegoroczna marcowa waloryzacja podnosi kwotę graniczną, na
podstawie której ustalane jest prawo i wysokość świadczenia uzupełniającego dla osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji o ponad 261 zł. Próg uprawniający do
świadczenia wzrośnie z kwoty 2157,80 zł do 2 419,33 zł brutto. Natomiast maksymalna
kwota świadczenia pozostanie bez zmian i wynosi 500 zł „na rękę” - informuje Katarzyna
Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

Zmiana progu dochodowego nie oznacza, że osoby pobierające 500 plus dla
niesamodzielnych muszą od nowa ubiegać się o to świadczenie. Wniosek należy złożyć,
jeśli upłynął okres, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji lub jeśli nowy próg dochodowy obecnie pozwala na uzyskanie świadczenia, do którego wcześniej nie było prawa.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać 500 plus?

- Świadczenie 500 plus dla niesamodzielnych mogą otrzymać osoby mieszkające w Polsce,
które ukończyły 18 lat, są niezdolne do samodzielnej egzystencji i nie mają świadczeń
pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub suma tych świadczeń nie
przekracza od 1 marca br. 2 419,33 zł brutto – dodaje rzeczniczka.

Świadczenia finansowane ze środków publicznych to np. emerytury czy renty wypłacana
przez ZUS, KRUS i inne organy

Można dostać nawet 500 zł co miesiąc

Świadczenie w pełnej kwocie, czyli 500 zł do wypłaty mogą otrzymać osoby, które nie mają
świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub suma tych świadczeń
nie przekracza 1919,33 zł brutto (od 1 marca br.). Jeśli suma tych świadczeń wynosi więcej niż 1919,33 zł, a nie przekracza 2 419,33 zł brutto, to stosowana jest zasada „złotówka
za złotówkę”. Na przykład, jeżeli w marcu suma pobieranych świadczeń wynosi 2000 zł
brutto, to świadczenie uzupełniające będzie przyznane w kwocie 419,33 zł.

Konieczny jest wniosek

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji nie jest
wypłacane z urzędu. Potrzebny jest wniosek. Jeśli pobieramy już emeryturę lub rentę, to wniosek należy złożyć w instytucji, która wypłaca te świadczenia np. w ZUS-ie, KRUS-ie lub innych zakładach emerytalno-rentowych. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji, a w przypadku braku takiego orzeczenia albo gdy upłynął okres, na który zostało ono wydane zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9). Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza POZ  ważne jest miesiąc, a wydane przez lekarza specjalistę 3 miesiące przed zgłoszeniem wniosku. Warto również do wniosku o świadczenie dołączyć dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji: np. kartę badań profilaktycznych, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.

ms
24@bialystokonline.pl

1610 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39