Oświadczenia majątkowe wojewódzkich radnych: zarobki, domy, samochody

2019.01.17 09:10
Jedni mają więcej, inni dużo mniej. Jedni stawiają na nieruchomości czy działki, inni na papiery wartościowe. Jedni zaciągają kredyty dla siebie, inni - żeby pomóc rodzinie. Przyglądamy się oświadczeniom majątkowym podlaskich radnych.
Oświadczenia majątkowe wojewódzkich radnych: zarobki, domy, samochody
Fot: Wojciech Oksztol/Wrota Podlasia

Radni z poprzedniej kadencji:

Mieczysław Bagiński

Zgromadził 32 tys. zł. Jest też posiadaczem papierów wartościowych, 28,8 tys. zł dostał z tytułu emerytury i 20 tys. zł za pełnienie funkcji radnego wojewódzkiego.

Cezary Cieślukowski

Udało mu się zebrać 375 tys. zł oszczędności. Jego majątek to też papiery wartościowe na ok. 200 tys. zł, dom o wartości 420 tys. zł, gospodarstwo rolne o wyceniane na 500 tys. zł oraz dwie działki o łącznej wartości ok. 400 tys. zł. W ubiegłym roku Cezary Cieślukowski uzyskał dochody również z tytułu tego, że jest członkiem rady nadzorczej w ZBM TBS Sp. z o.o. w Suwałkach. Zapłacono mu 40 tys. zł za prawa autorskie. Do tego wynajmował nieruchomość i dostał niecałe 20 tys. zł za to, że był radnym sejmiku województwa podlaskiego. Ma też dwa samochody o wartości powyżej 10 tys. zł.

Marek Citko

W ramach współwłasności majątkowej zgromadził nieco ponad 1 mln zł. Jest też współwłaścicielem domu o wartości 220 tys. zł, mieszkania szacowanego na 1,8 mln zł, a także gospodarstwa rolnego (300 tys. zł). Ma też dochód z jednoosobowej działalności gospodarczej. Z kolei na wynajmowaniu mieszkania zarobił ok. 40 tys. zł. Dostał też prawie 18 tys. zł diety radnego. Marek Citko jest posiadaczem dwóch aut. Spłaca siedem kredytów i jedną pożyczkę.

Leszek Dec

Wraz z żoną ma ponad 180 tys. zł oszczędności. Państwo Dec są też właścicielami domu wartego 180 tys. zł oraz mieszkania szacowanego na 100 tys. zł. Leszek Dec jest ponadto członkiem zarządu w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i dlatego zarobił w 2018 r. ok. 150 tys. zł. W ramach diety radnego otrzymał natomiast ponad 18 tys. zł. Ma jedno auto.

Bogusław Dębski

Bogusław Dębski oraz jego żona zgromadzili ok. 180 tys. zł. Mają też papiery wartościowe, akcje w spółce handlowej i swoje miejsce w ogródku działkowym. Jest również dom o wartości ok. 600 tys. zł Natomiast jako prezes zarządu w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie Bogusław Dębski zarobił ponad 170 tys. zł. Dysponuje także dwoma pojazdami: jednym wspólnie z żoną, drugim z córką.

Jarosław Dworzański

Wraz z zoną uzbierał ponad 200 tys. zł. Mają obligacje Skarbu Państwa na prawie 76 tys. zł, dom o wartości 270 tys. zł i działkę (200 tys. zł). Ok. 32 tys. zł zapłacił Jarosławowi Dworzańskiemu ZUS. Dostał on też nieco ponad 20 tys. zł diety radnego. Poza tym jest posiadaczem samochodu wartego 130 tys. zł oraz przyczepy kempingowej o wartości 50 tys. zł.

Bogdan Dyjuk

Bogdan Dyjuk oraz jego małżonka mają odłożone ok. 120 tys. zł. Do tego dochodzą dwa mieszkania o łącznej wartości ponad 500 tys. zł. Natomiast z tytułu umowy o pracę Bogdan Dyjuk dostał w ubiegłym roku blisko 132 tys. zł.

Mikołaj Janowski

Mikołaj Janowski wspólnie z żoną uzbierał 40 tys. zł. Państwo Janowscy mają również dom o wartości ponad 400 tys. zł oraz gospodarstwo wyceniane na 800 tys. zł. Mikołaj Janowski otrzymał też wynagrodzenie od spółki Wodociągi Podlaskie - ok. 32 tys. zł brutto. Natomiast jako radny dostał 20 tys. zł. Poasiada też samochód warty 35 tys. zł. Ponadto spłaca dwa kredyty, w tym jeden jako poręczyciel.

Elżbieta Kaufman-Suszko

Elżbiecie Kaufman-Suszko udało się zgromadzić 6,5 tys. zł oszczędności. Jej majątek to też dom o własności 700 tys. zł (wspólnie z synem). W ubiegłym roku radna dostała nieco ponad 29 tys. zł emerytury oraz prawie 18 tys. zł diety.

Marek Komorowski

Marek Komorowski oraz jego żona mają ok. 66 tys. zł. Jest on też właścicielem połowy domu wartego ok. 300 tys. zł. Państwo Komorowscy dysponują również mieszkaniem o wartości 400 tys. zł, gospodarstwem (ok. 100 tys. zł) i działką (ok. 60 tys. zł). Do Marka Komorowskiego należy też 1/6 mieszkania wartego ok. 100 tys. zł. Radny ma także dochody wynikające z tego, że prowadzi kancelarię radcy prawnego oraz z tego, że jest członkiem rady nadzorczej w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie. Spłaca również jeden z dwóch samochodów oraz pomaga synowi i synowej uregulować kredyt wzięty na mieszkanie.

Andrzej Zbigniew Koronkiewicz

Posiada wraz z żoną 8 tys. zł oszczędności, dom o wartości 175 tys. zł oraz pięć innych nieruchomości. Z tytułu zatrudnienia w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Suwałkach Andrzej Koronkiewicz dostał 26 tys. zł, a jako radny prawie 18 tys. zł. Ma trzy auta: jeden we współwłasności z synem, dwa - z żoną.

Walenty Korycki

Walenty Korycki oraz jego żona odłożyli 5 tys. zł. Do tego dochodzi współwłasność domu o wartości 150 tys. zł. W oświadczeniu majątkowym Walenty Korycki odnotował także gospodarstwo warte 400 tys. zł, wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Boćkach (ponad 55 tys. zł) oraz 18 tys. zł diety radnego. Walenty Korycki ma dwa samochody i kredyt na 20 tys. zł.

Stefan Krajewski

Wraz z żoną zgromadził 15 tys. zł. Państwo Krajewscy mają też polisę na życie wartą prawie 82 tys. zł oraz dom (ok. 600 tys. zł). Poza tym z tytułu zatrudnienia na stanowisku członka zarządu województwa Stefan Krajewski dostał ponad 118 tys. zł. Ma on tez dwa samochody jeden z żoną, drugi – własny. Zaciągnął również kredyt na budowę domu.

Krzysztof Krasiński

Z kolei 102 tys. zł udało się zebrać Krzysztofowi Krasińskiemu i jego małżonce. Do tego dochodzą obligacje skarbowe na 171 tys. zł, dom warty 400 tys. zł i akcje w trzech spółkach handlowych, 36 tys. zł emerytury z ZUS, 1700 zł emerytury z zagranicy oraz prawie 18 tys. zł z diety radnego. Krzysztof Krasiński ma też auto o wartości powyżej 10 tys. zł

Waldemar Kwaterski

Waldemar Kwaterski oraz jego zona mają odłożone 31 tys. zł. Są też właścicielami domu wartego ok. 600 tys. zł, mieszkania (400 tys. zł), działki (40 tys. zł). Waldemar Kwaterski wzbogacił się również o 140 tys. zł z tytułu zatrudnienia (dyrektor SP ZOZ w Sejnach) oraz 20 tys. zł ze względu na przysługującą mu dietę. Państwo Kwaterscy mają też dwa samochody oraz dwa kredyty mieszkaniowe do uregulowania.

Jerzy Leszczyński

Były marszałek oraz jego żona są posiadaczami 148 tys. zł, domu wartego 250 tys. zł, gospodarstwa - 70 tys. zł oraz nieruchomości rolno-leśnej - 60 tys. zł i dwóch samochodów. Jako marszałek Jerzy Leszczyński zarobił 148 tys. zł, jednak z drugiej strony spłaca on kredyt mieszkaniowy.

Henryk Łukaszewicz

Państwo Łukaszewicz zgromadzili 85 tys. zł. Mają również mieszkanie warte 103 tys. zł. Henryk Łukaszewicz, w ubiegłym roku, jako nauczyciel i wicedyrektor w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce zarobił 56 tys. zł. A jako radny dostał 13,5 tys. zł. Henryk Łukaszewicz dysponuje dwoma autami, w tym jednym wspólnie z córką.

Anna Naszkiewicz

Zgromadziła z mężem 951 zł. Razem są posiadaczami dwóch samochodów. Anna Naszkiewicz ma też dom warty 180 tys. zł. Z kolei za pracę na stanowisku wicemarszałka dostała 132 tys. zł. Spłaca jeden kredyt hipoteczny i trzy konsumpcyjne.

Adam Niebrzydowski

Jego oszczędności to 5,5 tys. zl. Jest właścicielem domu wartego ok. 150 tys. zł, ma też gospodarstwo wyceniane na 134 tys. zł. Do tego w ubiegłym roku Adam Niebrzydowski zarobił 10 tys. zł jako biegły sadowy, jako dyrektor jednostki, która doradza rolnikom - 82 tys. zł i prawie 18 tys. zł diety, która przysługuje radnemu wojewódzkiemu.

Marek Olbryś

Wraz z żoną uzbierał 109 tys. zł oszczędności. Państwo Olbryś są też właścicielami dwóch aut, domu i działki budowlanej wartych łącznie 400 tys. zł, budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej (120 tys. zł). Z kolei z tytułu zatrudnienia otrzymał on 93 tys. zł, a z diety radnego - 26 tys. zł.

Włodzimierz Pietroczuk

Włodzimierz Pietroczuk oraz jego żona mają 25 tys. zł, dom i działkę warte 350 tys. zł, domek letniskowy (90 tys. zł) i samochód (35 tys. zł). Radny, poza 20 tys. zł diety, dostał też dostał 21 tys. zł emerytury. Włodzimierz Pietroczuk pomaga synowi spłacać kredyt mieszkaniowy

Karol Pilecki

Karol Pilecki ma udziały w dwóch spółkach handlowych. Wraz żoną uzbierał 50 tys. zł. Państwo Pileccy posiadają też mieszkanie warte ok. 400 tys. zł oraz lokal użytkowy (380 tys. zł). Poza tym Karol Pilecki prowadzi kancelarię radcy prawnego, a jako wojewódzki radny zarobił 20 tys. zł. Aktualny przewodniczący sejmiku musi przy tym oddać zaciągnięte zobowiązania: kredyt hipoteczny oraz pożyczki.

Jacek Piorunek

Jacek Piorunek oraz jego żona zgromadzili 500 tys zł. Do tego dochodzą dom warty 250 tys. zł i mieszkanie za 213 tys. zł. Jacek Piorunek jest też współwłaścicielem domku letniego i działki rolnej. Jako członek rady nadzorczej Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Białymstoku zarobił 14 tys. zł, a z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie dostał 36 tys. zł. Jest on też członkiem rady nadzorczej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku i dlatego otrzymał w ubiegłym roku 25 tys. zł. Z kolei bycie radnym przyniosło mu 20 tys. zł. Jacek Piorunek wynajmuje też mieszkanie. Poza tym jest współwłaścicielem samochodu i łodzi żaglowej.

Daria Sapińska

Ma ponad 200 tys. zł oszczędności, 27 tys. euro, papiery wartościowe na 62 tys. zł, dom o wartości 300 tys. zł, dwa mieszkania (łącznie 100 tys. zł) łąki i las (340 tys. zł). Prowadzi własną działalność gospodarczą Usługi-Handel-Produkcja "DALMA". Z diety otrzymała 20 tys. zł, drugie tyle z emerytury. Daria Sapińska spłaca 3 kredyty.

Łukasz Siekierko

Uzbierał ok. 200 tys. zł, ma mieszkanie warte 400 tys. zł (wspólnie z rodzicami). Prowadzi kancelarię radcy prawnego, jest też członkiem rady nadzorczej jednej ze spółek, co przyniosło mu dochód w wysokości 19 tys. zł. Z kolei jako radny zarobił prawie 18 tys. zł. Otrzymał też darowiznę od rodziców (63 tys. zł). Jeździ autem wartym 15 tys. zł.

Marian Szamatowicz

Prowadzi indywidualną praktykę lekarską. W ubiegłym roku uzyskał również dochód za pracę dla Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Pobiera też emeryturę, a jako radny zarobił prawie 18 tys. zł. Natomiast wraz z żoną dysponuje dwoma samochodami.

Włodzimierz Szypcio

Państwo Szypcio posiadają na koncie ok. 2 mln zł. W ich rękach są też papiery wartościowe na 150 tys. zł, dom warty 200 tys. zł, gospodarstwo rolne (300 tys. zł), budynki gospodarcze wycenione na ok. 50 tys. zł oraz działki budowlane warte (250 tys. zł). Włodzimierz Szypcio jest współwłaścicielem Rzeźni Braci Szypcio Sp. J. To także członek zarządu w Przedsiębiorstwie Przetwórstwa Mięsnego "KBS" Sp. zo.o. Jako radny zarobił ok. 18 tys. zł.

Karol Tylenda

Karol Tylenda i jego żona zgromadzili nieco ponad 200 tys. zł, obligacje na 230 tys. zł i mieszkanie (350 tys. zł). Karol Tylenda jest na dodatek właścicielem domu wartego 600 tys. zł. Państwo Tylenda mają też gospodarstwo, które przynosi im ok. 25 tys. zł. Karol Tylenda pracuje w spółdzielni mleczarskiej Bielmlek. Z kolei za bycie radnym dostał prawie 18 tys. zł. Spłaca dwa kredyty.

Justyna Żalek

Ma razem z mężem ok. 190 tys. zł oszczędności. Dysponuje również papierami wartościowymi. Jest współwłaścicielką domu wartego 400 tys. zł i właścicielką mieszkania szacowanego na 200 tys. zł. Posiada też nieużytki rolne. Za bycie radną dostała ok. 18 tys. zł. Zaciągnęła kredyt mieszkaniowy.

Maciej Żywno

Uzbierał z żoną ok. 1000 zł oszczędności. Państwo Żywno posiadają dom warty ok. 400 tys. zł. Jako wicemarszałek Maciej Żywno zarobił ok. 130 tys. zł. Prowadził też zajęcia szkoleniowe i uniwersyteckie oraz otrzymał ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych OSP. Ma dwa samochody.

Nowi radni:

Wiesława Burnos

Majątek Wiesławy Burnos to dom o wartości 200 tys. zł, mieszkanie szacowane na 110 tys. zł oraz gospodarstwo rolne (400 tys. zł). Zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Sokółce przyniosło nowej radnej ok. 80 tys. zł. Ma ona także przychody z tytułu umowy dzierżawy oraz z rolniczego handlu detalicznego. Jest właścicielką jednego samochodu i współwłaścicielką drugiego auta. Spłaca pożyczkę gotówkową.

Stanisław Derehajło

Stanisław Derehajło oraz jego żona dysponują 250 tys. zł. Mają też papiery wartościowe na 5 tys. zł, dom warty 250 tys. zł, mieszkanie (140 tys. zł), gospodarstwo o wartości 3 mln zł, dom z lokalem aptecznym (320 tys. zł), lokal po punkcie aptecznym (100 tys. zł) oraz zagrodę agroturystyczną (250 tys. zł). Z kolei 24,5 tys. zł zapłaciło Stanisławowi Derehajło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 215 tys. zł dał mu Państwowy Instytut Badawczy NASK. Poza tym w ubiegłym roku Stanisław Derehajło pracował też dla Podlaskiego Związku Pszczelarskiego, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Instytutu Działalności Publicznej. Ponadto wynajmuje on mieszkanie i jest właścicielem trzech samochodów. Ma też pięć zobowiązań pieniężnych, w tym kredyty.

Marek Malinowski

Dorobek Marka Malinowskiego oraz jego małżonki to około 3 tys. zł oszczędności i dom warty 420 tys. zł. W 2018 r. Marek Malinowski otrzymał też prawie 67 tyś. zł, ponieważ ma umowę o pracę podpisaną z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bielsku Podlaskim. Jego majątek zasilają też dwa samochody, w tym jeden na zasadzie współwłasności. Marek Malinowski to kolejna osoba, która spłaca kredyt hipoteczny.

Jeżeli chodzi o obecny skład sejmiku województwa, to brakuje oświadczeń majątkowych nowego marszałka Artura Kosickiego, Anny Augustyn, Romualda Łanczkowskiego, Wandy Mieczkowskiej, Igora Łukaszuka, Sławomira Nazaruka, Adama Sekścińskiego, Aleksandry Szczudło, Pawła Wnukowskiego oraz Jadwigi Zabielskiej.

Dorota Mariańska
dorota.marianska@bialystokonline.pl

712 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39