Pałac, klasztor, synagoga - najcenniejsze podlaskie zabytki przejdą remont

2016.08.19 10:03
W sumie 13 "pierwszoligowych" zabytków z województwa podlaskiego doczeka się prac remontowych i rewitalizacyjnych.
Pałac, klasztor, synagoga - najcenniejsze podlaskie zabytki przejdą remont
Fot: Ewelina Sadowska-Dubicka
Dzięki dotacjom remont przejdą m.in. tykocińskie zabytki

Właściciele i zarządcy zabytków znajdujących się na terenie województwa podlaskiego mogli starać się o pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego. Była to ostatnia szansa, by uzyskać unijną dotację na remont i rewitalizację cennych obiektów. Po raz ostatni z tego źródła rozdzielono 40 mln zł.

O pieniądze mogły starać się m.in. samorządy, organizacje pozarządowe prowadzące działalność związaną z kulturą, kościoły i związki wyznaniowe oraz rządowe i samorządowe instytucje kultury. W sumie zgłosili oni 68 projektów, a z nich wybrano 13 o łącznej wartości 53,3 mln zł. Dofinansowanie z RPO wynosi 35,1 mln zł. 5 mln zł województwo przeznaczyło na rezerwy i ewentualne.

Kwoty przyznanego dofinansowania były bardzo różne - wahały się od 9,6 mln zł do blisko 300 tys. zł. Największe wsparcie otrzyma Fundacja Wigry PRO na renowację Pokamedulskiego Klasztoru w Wigrach, najniższe Archidiecezja Białostocka na ochronę i cyfrowe udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się w zasobach Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego.

Wśród projektów objętych dofinansowaniem znalazły się też: remont dworu z Bobry Wielkiej na terenie Białostockiego Muzeum Wsi (1,6 mln zł), prace konserwatorskie budynków Synagogi i Domu Talmudycznego w Tykocinie (1,3 mln zł), restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu (3,9 mln zł), konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Pałacu Branickich w Białymstoku (2,4 mln zł), remont Ratusza w Bielsku Podlaskim (800 tys. zł), rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach (1,8 mln zł), zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie (1,1 mln zł), remont zabytkowego kompleksu klasztornego w Szczuczynie (4,1 mln zł), renowacja zespołu pomisjonarskiego w Tykocinie (6,2 mln zł), skarbiec dziedzictwa kulturowego (1,1 mln zł) oraz prace konserwatorskie kaplicy Matki Boskiej Studzieniczańskiej koło Augustowa (prawie 500 tys. zł).

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl
1426 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39