Pierwsza w Polsce spółdzielnia energetyczna powstanie w Michałowie?

2021.06.17 12:06
Gmina Michałowo została wybrana do udziału w projekcie "Renaldo", który ma na celu przygotowania do założenia pierwszych, pilotażowych spółdzielni energetycznych. Koordynatorem projektu jest niemiecka agencja rozwoju.
Pierwsza w Polsce spółdzielnia energetyczna powstanie w Michałowie?
Fot: UM Michałowo

Wybrano sześć gmin

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomiło projekt Renaldo, mający na celu powołanie pilotażowych spółdzielni energetycznych w sześciu gminach na terenie województw kujawsko-pomorskiego oraz podlaskiego.

Projekt nosi nazwę: "Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii - Renew(able) your Region – Renaldo". Jedną z wybranych jest podlaska gmina Michałowo.

- Bardzo się cieszymy, że zostaliśmy zaproszeni do tego programu. Jest to kolejny krok w naszych działaniach w kierunku gminy samowystarczalnej energetycznie. Na tym projekcie skorzysta gmina, jak i mieszkańcy, którzy przystąpią do spółdzielni. Skorzysta też środowisko, a o to właśnie nam chodzi – podkreśla burmistrz Michałowa, Marek Nazarko.

W ramach projektu, wszystkim gminom zostanie zapewnione eksperckie wsparcie.

Na czym polega?

W zaplanowanych działaniach projektu jest m.in. analiza lokalnych zasobów energetycznych oraz przygotowanie propozycji rozwiązań, opracowanie poradnika dotyczącego zakładania spółdzielni energetycznych, przygotowanie propozycji ewentualnych zmian legislacyjnych służących dalszemu rozwojowi spółdzielni energetycznych w Polsce czy organizację warsztatów mających na celu wymianę informacji i doświadczeń z realizacji projektu. Prace projektowe rozpoczęły się w październiku 2020 r., a według przyjętego harmonogramu mają być realizowane przez ok. 2,5 roku.

W przypadku każdej z gmin biorących udział, wskazane zostaną optymalne dla nich rodzaje i moce instalacji odnawialnych źródeł energii. Przygotowana zostanie także kompletna dokumentacja założycielska i rejestracyjna dla danej spółdzielni.

Projekt jest finansowany w całości ze środków Unii Europejskiej oraz niemieckiego federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego. Koordynatorem projektu jest Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (niemiecka agencja rozwoju).

Wykonawcą ze strony polskiej jest Instytut Rozwoju Społeczności Lokalnej Activus w województwie podlaskim oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w województwie kujawsko-pomorskim.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1813 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39