PiS i SLD przedstawiło listy kandydatów do Rady Miasta

2014.10.05 00:00
W niedzielę (5.10) kandydatów na białostockich radnych przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej.
PiS i SLD przedstawiło listy kandydatów do Rady Miasta
Fot: PiS Białystok
Kandydaci na radnych z okręgu nr 1

Znani liderzy z PiS

Listy kandydatów PiS do białostockiej rady miasta otwierają dobrze znani działacze partii. We wszystkich pięciu okręgach "jedynkami" są politycy już zasiadający w radzie miasta - w tej kadencji: Ma­riusz Grom­ko, Ka­zi­mierz Du­dziń­ski, Agniesz­ka Rze­szew­ska i Ka­ta­rzy­na Sie­mie­niuk (wcześniej w PO) i radny z poprzedniej kadencji - Krzysztof Stawnicki. Na listach PiS-u są również inni obecni radni: Jacek Chań­ko, Piotr Jan­kow­ski, Ma­riusz Na­ha­jew­ski, Se­ba­stian Putra, Kazimierz Romanowski i Tomasz Madras.

Na rad­nych z list PiS bę­dą też star­to­wali m.in. były za­stęp­ca pre­zy­den­ta Bia­łe­go­sto­ku i były radny Marek Ko­złow­ski oraz Alicja Biały (radna 2006-2010).

Duży przekrój w SLD

O miejsca w białostockiej radzie miasta będzie walczył również Sojusz Lewicy Demokratycznej, który wystawia kandydatów razem z innymi ugrupowaniami lewicowymi. Na liście SLD-Le­wi­ca "jedynkami" są: Krzysz­tof Bil-Ja­ru­zel­ski (przewodniczący podlaskiego SLD), Ar­ka­diusz Wasz­kiewicz (wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy), Jo­lan­ta Ko­łod­ko, Agniesz­ka Na­za­ruk-Zda­nu­czyk i Jan Wo­ło­sik.

O mandat radnego na kolejną kadencję będzie walczył też Ja­nusz Ko­chan. Wśród kandydatów znaleźli się również m.in. sportowcy Grze­gorz Kieł­sa i Jo­an­na Szesz­ko oraz Krzysz­tof Ław­ni­czak (aktor), Woj­ciech Ko­ron­kie­wicz (rzecz­nik pra­so­wy Opery i Fil­har­mo­nii Pod­la­skie) i Eu­ge­niusz Mu­szyc.

W Białymstoku radnych będziemy wybierać w pięciu okręgach wyborczych. Głosowanie odbędzie się 16 listopada.

Zobacz też:
Tadeusz Truskolaski przedstawił kandydatów do rady miasta
Białostocka Platforma Obywatelska przedstawiła listy kandydatów do rady miasta

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1674 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39