Podtopienia Białegostoku. Co robi miasto, by temu przeciwdziałać?

2021.07.27 16:42
Po każdych większych opadach deszczu, wiele miast zostaje zalewanych. Do tego grona zalicza się również Białystok, który na początku lipca został podtopiony. Co robi miasto w tej kwestii? Społecznicy dostali odpowiedź.
Podtopienia Białegostoku. Co robi miasto, by temu przeciwdziałać?
Fot: Dorota Mariańska

Pytania do włodarza Białegostoku

Na początku lipca po obfitych ulewach, które podtopiły Białystok, działacze ze Stowarzyszenia Miasto Mieszkańców wysłali do prezydenta wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej zalewania miasta. Zapytali m.in. o to, co zostało zrobione od 2017 roku, by zminimalizować skutki podtopień.

Chcieli wiedzieć, ile wybudowano budynków posiadających zielone dachy oraz studnie chłonne, jak duża jest powierzchnia parkingów wodochłonnych oraz czy w ciągu ostatnich 4 lat powstały miejsca okresowo deponujące wodę.

Ponadto Miasto Mieszkańców domagało się m.in. informacji o tym, jak wyglądają plany modernizacji miejsc najczęściej zalewanych.

Jest odpowiedź

Stowarzyszenie otrzymało oficjalną odpowiedź od Andrzeja Karolskiego, dyrektora Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Jakie działania podejmuje miasto?

- Nie możemy powiedzieć, że nic nie robi, bo robią. Na wielu ulicach buduje się lub wybudowało nowe kanalizacje odprowadzające wodę, przebudowano staw w rejonie ulicy Podleśnej, wybudowano kilka zbiorników retencyjnych, itd. Ciekawa jest wielkość wszystkich parkingów posiadających powierzchnie przepuszczalne. Ich łączna powierzchnia to 9000 m2, a pełnowymiarowe boisko piłkarskie ma powierzchnię nieco powyżej 7000 m2, więc nie jest to powalająca wielkość - informuje Bogusław Koniuch ze Stowarzyszenia Miasto Mieszkańców.

Zielone dachy

"Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku będący gestorem miejskich sieci kanalizacji deszczowej od ponad 10 lat zwraca szczególną uwagę na konieczności zagospodarowywania wód opadowych "u źródła" oraz ich retencjonowanie" - pisze Andrzej Karolski.

Bogusław Koniuch dodaje, że "urzędnicy miejscy nie wiedzą jaka jest powierzchnia zielonych dachów w budynkach wybudowanych od 2017 r., a samo miasto Białystok nie wybudowało żadnego budynku z takim dachem". Zielone dachy mogą natomiast powstawać u osób prywatnych lub w ramach inwestycji komercyjnych, natomiast jak tłumaczy Karolski, "urząd nie prowadzi takich zestawień".

- Kolejnym punktem budzącym nasze zaniepokojenie, to wieloletnie już analizowanie problemu zalewania wciąż tych samych miejsc. W czasie gdy urzędnicy analizują pojawiły się już nowe miejsca podtopień. Tak więc, zamiast rozważać, potrzebne jest podjęcie konkretnych działań - dodał Bogusław Koniuch.

Inwestycje w trakcie realizacji

Aktualnie w mieście jest realizowanych kilka inwestycji. Należą do nich:

- budowa kanalizacji deszczowej w ramach realizacji ulic: 1000-lecia Państwa Polskiego i Depowej;
- budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sławińskiego w formule "zaprojektuj i buduj";
- budowa przepustów w ul. Brzoskwiniowej.

Ponadto w ramach realizacji zadań drogowych od 2017 r. zostały wybudowane zbiorniki retencyjne w następujących lokalizacjach:
- w rejonie gen. Kleeberga i ul. Wróblewskiego;
- przy al. Niepodległości, ul. Armii Krajowej/Bacieczki;
- przy al. Paderewskiego, ul. Hetmańska;
- w rejonie skrzyżowania z ul. Św. Jerzego;
- ul. Klepacka, pas drogowy al. Niepodległości;
- al. Jana Pawła II, węzeł Porosły.

Koryto rzeki Białej

Stowarzyszenie Miasto Mieszkańcom chciało również dowiedzieć się o planach miasta w kwestii koryta rzeki Białej od Artium do ul. Poleskiej.

"W celu rozpoznania problemów związanych z przepływem oraz możliwościami odbioru wód opadowych przez rzekę Białą, Miasto Białystok zleciło wykonanie "Studium hydrograficznego doliny rzeki Białej, wraz z wytycznymi do zagospodarowania rekreacyjno-wypoczynkowego i elementami małej retencji oraz prace hydrologiczne niezbędne do sporządzenia dokumentacji hydrologicznej". Opracowanie to zostało wykonane w 2009 r." - przekazuje dyrektor departamentu.

Ponadto w 2010 r. miasto rozstrzygnęło konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji i programowo-przestrzennej śródmiejskiego bulwaru nad rzeką Białą, położonego pomiędzy ulicami: Radzymińską i Miłosza. Projekty inwestycji zostały zatwierdzone decyzjami Prezydenta Miasta oraz decyzją Wojewody Podlaskiego z sierpnia 2017 r.

- Tak więc czekamy na realizację - podsumował Bogusław Koniuch.

Wiadomo także, że jednym z głównych powodów podtopień jest wszechobecny beton. Dawne tereny zielone, które zostały "zalane betonem" stają się idealnym miejscem do gromadzenia wody, która przy obfitych opadach nie ma gdzie się wchłonąć. Więcej na ten temat: Betonoza w Białymstoku.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1255 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39