Politechnika Białostocka będzie egzaminować z... języka polskiego

2019.03.05 15:27
Politechnika Białostocka będzie przeprowadzała certyfikowane egzaminy z języka polskiego jako obcego. Taką decyzję wydało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Politechnika Białostocka będzie egzaminować z... języka polskiego
Fot: Justyna Fiedoruk

Politechnika Białostocka będzie przeprowadzała egzaminy z języka polskiego

Można będzie zdawać egzaminy z języka polskiego jako obcego na Politechnice Białostockiej. Jest to jedyny ośrodek w Polsce północno-wschodniej posiadający takie uprawnienia. Zgodę na to wydało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktualnie takich certyfikowanych ośrodków w kraju i za granicą znajduje się około 40 podmiotów, w tym właśnie Studium Języków Obcych PB. Egzamin z języka polskiego można zadawać w takich ośrodkach jak np. Czarnomorski Uniwersytet Narodowy im. Petra Mohyły na Ukrainie, Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, Uniwersytet Turński we Włoszech, Polska Macierz Szkolna na Białorusi. W Polsce uprawnienia mają np. Uniwersytety Warszawski, Jagielloński, Śląski, Łódzki, Wrocławski, Opolski, Rzeszowski i Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Politechnika Warszawska.

Największa uczelnia techniczna na Podlasiu złożyła wniosek do MNiSW w sprawie możliwości egzaminowania, bowiem najbliższy taki ośrodek był w Warszawie, a chętnych było z reguły więcej niż miejsc. Do tego obcokrajowcy, którzy planowali studia lub pracę w naszym kraju, często brali pod uwagę to, czy będą mogli przystąpić do egzaminu w danym regionie, bowiem konieczność późniejszego wyjazdu jest często problematyczna.

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego są przeprowadzane od 2004 roku. Certyfikat taki jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. Egzamin zdają osoby, które chciałyby udokumentować poziom swej biegłości w języku polskim. Do tej pory najczęściej przystępowali do niego cudzoziemcy pracujący w naszym kraju. Ostatnio zgłasza się wiele osób chcących w ten sposób poświadczyć znajomość języka, starając się o polskie obywatelstwo. O certyfikat zabiegają też Polacy przebywający na stałe poza granicami kraju, którzy w znajomości języka polskiego widzą swój silny atut na światowym rynku pracy. Dokument często przydaje się przyjezdnym, którzy szukają tu pracy.

Wzrasta zainteresowanie egzaminem

Ciekawostką może być fakt, iż zainteresowanie egzaminem wzrasta wśród młodzieży klas maturalnych np. w Niemczech, na Białorusi czy w USA. Władze oświatowe niektórych krajów uznają poświadczenie znajomości języka polskiego, jako kolejnego języka obcego, za dokument uprawniający do uzyskania dodatkowych punktów w trakcie egzaminu maturalnego.
Warto także wiedzieć, że osoby posiadające taki certyfikat są zwolnione z kursów językowych (przygotowawczych) przed studiami w Polsce.

- Język polski zaczyna być coraz bardziej "trendy" lub mówiąc bardziej po polsku, popularny, co oczywiście wiąże się ze wzrostem atrakcyjności Polski jako miejsca do życia, pracy czy studiowania. Dobrze że jako kraj odpowiadamy na to zapotrzebowanie, a my, jako Studium, cieszymy się, że możemy mieć w tym swój udział - mówi kierownik SJO PB Michał Citko.

Mało kto może wie, iż na Politechnice Białostockiej nauczanie języka polskiego odbywa się już od 10 lat. Zajęcia prowadzi Studium Języków Obcych, a od 2015 roku Centrum Języka i Kultury Polskiej "Polish Lab". Uczyć się mogą zarówno początkujący, jak i zaawansowani. Z oferty korzystają najczęściej studenci zagraniczni, m.in. z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Rosji, Słowacji, Chin, Zimbabwe, Indii, Bangladeszu, Algierii. Kursanci z krajów słowiańskich najczęściej wybierają zajęcia na wyższym poziomie - dla nich lektorzy organizują zajęcia, dobierając poziom i treści do indywidualnych potrzeb grupy. Organizowane są również liczne warsztaty i wykłady w języku angielskim, podczas których uczniowie poznają polską kulturę.

- Naturalnym kierunkiem rozwoju Studium Języków Obcych było wprowadzenie do naszej oferty języka polskiego jako obcego. Nasz dorobek w dziedzinie nauczania polskiego został doceniony, dzięki czemu przyznano nam te prestiżowe uprawnienia. Teraz stoimy przed jeszcze większym wyzwaniem, gdyż przeprowadzanie egzaminów certyfikatowych będzie od nas wymagało umiejętności precyzyjnej oceny kompetencji językowych osób zdających. Dotychczas ocenialiśmy wyłącznie naszych kursantów, teraz jako otwarty ośrodek egzaminacyjny będziemy testowali wszystkich, którzy zapiszą się na egzamin w naszym ośrodku - wyjaśnia Alina Jabłońska-Domurat, koordynatorka "Polish Lab".

Pierwsza sesja egzaminacyjna planowana jest na 15-16 czerwca, a przewidywany poziom to B1.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

1849 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39