Politechnika obejmie patronatem klasę w jednym z liceów. Dużo korzyści dla uczniów

2022.08.31 11:09
W najbliższym roku szkolnym Politechnika Białostocka obejmie patronatem klasę w III Liceum Ogólnokształcącym. Na co mogą liczyć uczniowie?
Politechnika obejmie patronatem klasę w jednym z liceów. Dużo korzyści dla uczniów
Fot: PB/YT

Już w czwartek uczniowie ponownie zasiądą w szkolnych ławkach. W nadchodzącym roku szkolnym na uczniów klasy IB w III Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego czeka trochę zmian. Ich klasa zostanie objęta patronatem Politechniki Białostockiej. Klasa patronacka będzie nazywana klasą politechniczną.

- Szkoły średnie były zawsze gościem mile widzianym i pożądanym w murach Politechniki Białostockiej. Chętnie też nasi nauczyciele i studenci wizytowali szkoły z regionu i spoza niego. Dla uczniów przygotowujemy zawsze ciekawe programy. Tym chętniej przystaliśmy na propozycję, by objąć patronatem klasę politechniczną w doskonałym III Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. Cieszę się, że będzie to program obejmujący cały cykl kształcenia i uważamy, że taki program, który przygotujemy, będzie interesujący, będzie angażował młodzież i kadrę III LO, ale też angażował naszych studentów. Jest to świetny rodzaj integracji, pokazuje potencjał. Jestem przekonana, że przyniesie ogromne korzyści zarówno PB jak i liceum. Przygotowane, ramowe działanie to jest właściwe działanie w tej chwili jeśli chodzi o współpracę ze szkołami średnimi - mówi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej.

W roku akademickim 2021/2022 wśród studentów studiów pierwszego stopnia Politechniki Białostockiej znalazło się 187 absolwentów III LO, stanowili 3% ogółu studentów I stopnia. Wśród absolwentów studia I stopnia rozpoczęło przed rokiem 50 absolwentów III LO, najwięcej na kierunku informatyka - 12 studentów i 5 studentek.

- Od kilku lat z Politechniką prowadziliśmy wspólne działania edukacyjne. Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do klasy o profilu matematyczno-informatycznym. Do tej klasy przychodzi młodzież zainteresowana naukami ścisłymi, młodzież o sprofilowanym zainteresowaniu, o dużych umiejętnościach. My oferujemy ze swojej strony jako Liceum Ogólnokształcące zajęcia realizujące podstawy programowe, ale wsłuchując się w głos młodzieży i rodziców szukaliśmy rozwiązań, które pozwolą mądrze rozszerzyć umiejętności i możliwości uczniowskie. Do tej pory w sposób niesformalizowany współpracowaliśmy z Politechniką, nasi uczniowie przychodzili na zajęcia, wykłady, uczestniczyli w różnego rodzaju warsztatach. Brakowało nam takiego systemowego podejścia Bardzo cieszę się, że udało nam się wypracować pewien szkielet, w którym umieścimy wspólne zajęcia i działania edukacyjne - mówi mgr Anna Kietlińska, Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

Wsparcie uczelni jest ważne dla szkół średnich

Zdaniem dyrektor III LO szkoły średnie potrzebują wsparcia uczelni, by móc zaoferować uczniom lepsze możliwości poszerzania swojej wiedzy i umiejętności.

- Widzimy, że egzamin maturalny łatwiej zdać, jeśli wykracza się poza program nauczania. Oczekiwaniem uczniów jest to, by po ukończeniu nauki w szkole średniej, by uczniowie byli przygotowani do wielu wyzwań współczesnego świata. Nasi uczniowie bardzo często oczekują takiego nowoczesnego startu, nowoczesnych pracowni, nowych podpowiedzi edukacyjnych i współpraca z PB będzie, wydaje mi się, spełniać te oczekiwania - mówi Kietlińska.

Korzyści ze współpracy będą też mieli studenci oraz kadra dydaktyczna uczelni.

- Będą mogli uczestniczyć w zajęciach w liceum, w ten sposób będą też mogli realizować część praktyk zawodowych. Uczelnia oferuje młodzieży udział w kołach naukowych, możliwość wzięcia udziałów w niektórych wykładach naukowych. Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy, które będą wychodziły ze strony liceum - informuje dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB, Prorektor ds. Kształcenia Politechniki Białostockiej.

Wielu uczniów III LO kontynuuje naukę na Politechnice Białostockiej

Wśród absolwentów III LO na koniec 2021 r. było 47 studentów i studentek informatyki, 19 budownictwa, 17 logistyki, 16 architektury.

W tym roku na studia stacjonarne już podczas pierwszej, lipcowej rekrutacji przyjęto 48 absolwentów tej szkoły - 13 osób wybrało informatykę, 5 architekturę, 5 informatykę i ekonometrię oraz 4 matematykę stosowaną.

- Uczniowie już w pierwszym roku nauki będą mieli okazję do poznania studentów i wykładowców Politechniki Białostockiej, którzy poprowadzą zajęcia i wykłady na terenie szkoły – informuje Dardzińska-Głębocka.

Studenci Wydziału Informatyki prowadząc lekcje w klasie patronackiej będą jednocześnie mieli okazję do odbycia praktyk nauczycielskich.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl
1079 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39