Pomoc społeczna dla uchodźców. O co mogą się ubiegać?

2022.03.22 17:31
Obywatele Ukrainy, którzy mają już numer PESEL mogą starać się o różne formy pomocy społecznej. Przysługują im świadczenia rodzinne, opiekuńcze, wychowawcze oraz jednorazowa pomoc w wysokości 300 zł na osobę.
Pomoc społeczna dla uchodźców. O co mogą się ubiegać?
Fot: MOPR

Obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski od 24 lutego uciekając przed rosyjskim agresorem i mają zamiar zostać na terenie naszego kraju, wpisali się do rejestru PESEL mogą liczyć na pomoc.

Jednorazowa pomoc w wysokości 300 zł na osobę

Przysługuje im m.in. jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, które zostanie przeznaczone na utrzymanie – głównie na pokrycie wydatków na żywność, obuwie, odzież, środki higieny osobistej czy opłaty mieszkaniowe. Wnioski o jednorazowe świadczenie pieniężne i świadczenia rodzinne oraz informację w tych sprawach można uzyskać w MOPR w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ulicy Klepackiej 18 w Białymstoku lub pod numerami telefonów: 85 879 77 50, 85 748 98 59, 85 742 29 00.

Świadczenia rodzinne

Uchodźcy mogą też starać się o przyznanie im świadczeń rodzinnych, na zasadach  i w trybie określonym w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem warunku posiadania karty pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy".

Przysługuje im jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka oraz zasiłek rodzinny  wraz z dodatkami z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Świadczenia opiekuńcze wynikające z niepełnosprawności

Ukraińcy, którzy przyjechali do nas uciekając przed konfliktem zbrojnym mogą także starać się o zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Druki wniosków o świadczenia rodzinne oraz opiekuńcze można pobrać ze strony MOPR w zakładce "druki do pobrania" lub w MOPR w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ulicy Klepackiej 18 w Białymstoku.

Świadczenia z pomocy społecznej

Zgodnie z przepisami uchodźcy mogą też starać się o świadczenia pieniężne, w szczególności: zasiłek okresowy, zasiłek celowy na żywność lub posiłek, zasiłek stały oraz świadczenia niepieniężne, w szczególności: posiłek, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa.

Przysługuje im także pomoc żywnościowa  w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Szczegółowych informacji udziela Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Zespół Pracowników Socjalnych nr 11 przy ulicy Białej 13/33. Można również zadzwonić pod numery telefonów: 85 879 77 42, 85 879 77 43, 85 879 77 44, 85 879 77 45, 85 879 77 46, 85 879 77 47.

Świadczenia 500+ "Dobry Start" obsługuje ZUS

Niedawno weszła w życie specustawa, dzięki której uchodźcy z Ukrainy, którzy mają już PESEL, konto w banku i polski numer telefonu mogą starać się o świadczenie wychowawcze 500+, rodzinny kapitał opiekuńczy, świadczenie dobry start 300+ oraz dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku.

Wnioski o świadczenia może składać osoba, która: jest obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy, jej pobyt w Polsce jest legalny, ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym), które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi, ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym) urodzone w Polsce przez matkę, która jest obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny.

Od 16 marca uchodźcy z Ukrainy mogą wyrabiać numer PESEL: Uchodźcy mogą już składać wnioski o numer PESEL w Białymstoku. Do chwili obecnej wydano około 1000 numerów.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

1499 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39