Pomór drobiu w Podlaskiem. Wojewoda podpisał rozporządzenie

2023.07.14 09:36
Wojewoda podlaski podpisał rozporządzenie w sprawie zwalczania rzekomego pomoru drobiu na terenie powiatów białostockiego i wysokomazowieckiego.
Pomór drobiu w Podlaskiem. Wojewoda podpisał rozporządzenie
Fot: PUW
Wojewoda podpisał rozporządzenie

Rozporządzenie podpisane

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, podjął decydujące działanie w celu zwalczania rzekomego pomoru drobiu na terenie powiatów białostockiego i wysokomazowieckiego. W odpowiedzi na stwierdzone ognisko choroby zakaźnej w miejscowości Topilec (gm. Turośń Kościelna), wojewoda podpisał rozporządzenie, które wprowadza ograniczenia i środki zaradcze na objętym obszarze.

To pierwsze ognisko rzekomego pomoru drobiu w województwie podlaskim, a jego wykrycie było możliwe dzięki badaniom przeprowadzonym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz dochodzeniu epizootycznemu. Wyniki laboratoryjnych badań próbek pobranych od podejrzanego drobiu potwierdziły obecność choroby.

Aby zlikwidować ognisko choroby i zapobiec jej rozprzestrzenianiu się na sąsiadujące obszary, niezbędne jest podjęcie odpowiednich środków. Dlatego też wojewoda podlaski, na wniosek Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Białymstoku, wydał rozporządzenie dotyczące zwalczania rzekomego pomoru drobiu.

Wprowadzenie rozporządzenia ma na celu skoordynowane działania służb weterynaryjnych i administracyjnych w celu zwalczania choroby. Wszyscy zaangażowani, w tym hodowcy drobiu oraz właściciele ferm, są zobowiązani do przestrzegania określonych środków i procedur, takich jak izolacja zakażonych zwierząt, niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków z terenu gospodarstwa, dezynfekcja, monitorowanie zdrowia pozostałych ptaków oraz raportowanie o podejrzanych przypadkach. Ponadto posiadaczom drobiu nakazuje się prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących.

Jeżeli chodzi o zakazy, w rozporządzeniu zawarto zakaz wprowadzania do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków; wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii; organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki; przemieszczania i transportu drobiu.

Na których obszarach wprowadzono ograniczenia?

Rozporządzenie szczegółowo określa obszary, na których zostają wprowadzone ograniczenia. Wyznaczono obszar zapowietrzony, który obejmuje miejsce wystąpienia ogniska choroby, oraz obszar zagrożony możliwością wystąpienia choroby. Na tych obszarach obowiązują określone nakazy i zakazy, których celem jest ochrona zdrowia zwierząt oraz zapobieżenie dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby.

Za obszar zapowietrzony uznaje się miejscowości:
- w powiecie białostockim w gminie Turośń Kościelna: Topilec, Topilec Kolonia, Zawady;
- w powiecie białostockim w gminie Choroszcz: Zaczerlany, Kościuki, Izbiszcze;
- w powiecie białostockim w gminie Łapy: Bokiny, Wólka Waniewska.

Za obszar zagrożony uznaje się miejscowości:
- w powiecie białostockim w gminie Turośń Kościelna: Baciuty, Baciuty Kolonia, Barszczówka, Borowskie Skórki, Borowskie Olki, Borowskie Cibory, Borowskie Wypychy, Borowskie Michały, Borowskie Żaki, Bojary, Bojary Kolonia, Dobrowoda, Iwanówka, Juraszki, Kolonia Tołcze, Kolonia Trypucie, Kolonia Zalesiany, Markowszczyzna, Niecki, Niewodnica Korycka, Niewodnica Kościelna, Tołcze, Trypucie, Zalesiany, Turośń Kościelna, Turośń Dolna, Piećki, Wysokie, Kolonia Michały Borowskie, Stoczki;
- w powiecie białostockim w gminie Choroszcz: Babino, Barszczewo, Choroszcz, Choroszcz Zastawie, Czaplino, Gajowniki, Gajowniki Kolonia, Klepacze, Kolonia Czaplino, Kolonia Oliszki, Konowały, Konowały Kolonia, Kościuki, Kruszewo, Mińce, Ogrodniki, Oliszki, Pańki, Pańki Kolonia, Rogowo, Rogowo Kolonia, Rogowo Majątek, Rogowo Majątek Kolonia, Ruszczany, Sienkiewicze, Szyszkowizna, Śliwno, Złotoria;
- w powiecie białostockim w gminie Łapy: Łapy, Płonka Strumianka, Łupianka Stara, Łupianka Nowa, Uhowo, Płonka Kozły, Płonka Strumianka,
- w powiecie białostockim w gminie Tykocin: Rzędziany;
- w powiecie wysokomazowieckim w gminie Sokoły: Jeńki, Kowalewszczyzna, Kowalewszczyzna Folwark, Kurowo, Waniewo.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1795 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39