Powstał program przeciwdziałania bezrobociu w regionie

2011.04.13 00:00
Osoby długotrwale bezrobotne, do 25 roku życia, po 50 roku życia, niepełnosprawni i mieszkańcy obszarów wiejskich - to grupy, które w tym roku w naszym regionie będą objęte szczególnym wsparciem przy poszukiwaniu pracy.
Powstał program przeciwdziałania bezrobociu w regionie
Fot: sxc.hu

Stopa bezrobocia w naszym województwie wynosi 14,3% i według danych z końca lutego jest wyższa niż średnia w kraju o 0,9%. Najwyższe bezrobocie utrzymuje się w powiatach grajewskim - 22,3%, sejneńskim - 21,6% i kolneńskim - 20,3%, a najniższe zarejestrowano w powiatach siemiatyckim - 8,5%, wysokomazowieckim - 9,2% oraz bielskim - 9,6%.

W porównaniu do innych województw sytuacja podlaskiego przedstawia się gorzej niż mazowieckiego, wielkopolskiego i małopolskiego, porównywalnie do sytuacji w lubelskim i lepiej niż np., w warmińsko-mazurskim. Z danych wynika, że liczba osób bez pracy spada - w lutym było zarejestrowanych w naszym województwie ponad 70 tys. bezrobotnych, a w marcu 68 tys.

Działania mające przeciwdziałać bezrobociu w tym roku zostały zawarte w specjalnym planie na rzecz zatrudnienia.

Przy opracowaniu Regionalnego Planu na Rzecz Zatrudnienia na podstawie zdiagnozowanych zagrożeń ustalono 3 priorytety: wzrost aktywności, sprawny rynek pracy, doskonalenie aktywnej polityki rynku pracy.

na podst.: Wrota Podlasia

E.S.

978 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39