Prezes PKP PLK: Wymienimy urządzenia, by nie zatrzymywano pociągów

2023.08.31 08:01
- Przyspieszamy proces wymiany urządzeń analogowych na cyfrowe, aby móc wyeliminować przypadki nieuprawnionego użycia sygnału radio stop - zadeklarował prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A, odnosząc się do ostatnich incydentów na kolei, m.in. w Białymstoku. Ireneusz Merchel podkreślił jednak, że użycie tego systemu - nawet przez osobę nieuprawnioną - nie powoduje niebezpieczeństwa, a co najwyżej poważne zamieszanie.
Prezes PKP PLK: Wymienimy urządzenia, by nie zatrzymywano pociągów
Fot: M. Witkowska
Prezes PKP PLK: Wymienimy urządzenia, by nie zatrzymywano pociągów

- System radio stop jest na kolei potrzebny ze względów bezpieczeństwa i dzięki niemu udało się zapobiec wielu niebezpiecznym zdarzeniom na sieci kolejowej. Obecnie funkcjonuje on w systemie obejmującym analogowe urządzenia. Ze względów technologicznych istnieje obecnie możliwość uruchomienia tego systemu z zewnątrz - wyjaśnia działanie systemu prezes.

Merhchel wyraźnie podkreślił także, że samo użycie systemu radio stop nie powoduje zagrożenia. Jest więc odwrotnie - zwiększa bezpieczeństwo użytkowników kolei. Problemem stała się dopiero taka kontrola ze strony osób do tego nieuprawnionych, co jest złamaniem prawa:

- Przypadki nieuzasadnionego użycia systemu radio stop zdarzają się stosunkowo często i obecna sytuacja nie jest precedensem. Nigdy nie wpływają one na bezpieczeństwo polskiej kolei, a najczęściej nie generują także utrudnień w ruchu. Opóźnienia pociągów pasażerskich wywołane nieuzasadnionym użyciem systemu radio stop wahają się od kilkudziesięciu sekund do kilkunastu minut. Zarządca infrastruktury każde nieuzasadnione użycie sygnału radio stop zgłasza odpowiednim służbom. Dzisiaj wyjaśnienia wymaga skala i seria incydentów. Odpowiednie instytucje odpowiedzialne za ruch kolejowy w Polsce oraz bezpieczeństwo państwa prowadzą swoje czynności wyjaśniające.

Ostatnie wydarzenia spowodowały jednak, że PKP zdecyduje się na szybsze wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych:

- Aby możliwość nadania sygnału radio stop przez osobę nieuprawnioną została zredukowana, konieczna jest wymiana urządzeń. Pierwotnie taką wymianę jako zarządca infrastruktury planowaliśmy w naszym systemie przeprowadzić w sposób ewolucyjny, równolegle do instalowania na sieci kolejowej systemu GSM-R. Wówczas również wymieniliby go przewoźnicy. Zaznaczam przy tym, że są to niezależne systemy i odrębne zagadnienia: wprowadzenie systemu GSM-R nie musi odbywać się jednocześnie z wymianą radioodbiorników z analogowych na cyfrowe - kontynuuje Merchel.

Prezes zarządu PKP PLK S.A. przedstawił także szacunkowe koszty takiej zmiany:

- Uznawaliśmy jednak do tej pory, że te prace powinny przebiegać równolegle - tym bardziej, że jest to proces kosztowny, przede wszystkim dla przewoźników. Łączny koszt takiej inwestycji wynosi ok. 200 mln zł. W obecnej sytuacji wzmożonej liczby przypadków nieuzasadnionego użycia systemu radio stop podjęliśmy decyzję, że znacząco przyspieszymy trwający proces wymiany analogowych urządzeń nadawczo-odbiorczych na cyfrowe.

Taka zmiana dotyczyć będzie musiała nie tylko PKP PLK, ale wszystkich podmiotów zajmujących się ruchem kolejowym. W ten sposób możliwość nadawania sygnału radio stop przez osoby nieuprawnione zostanie poważnie zredukowana.

Dla całkowitej jasności, przedstawiciel polskich kolei podsumował obecną sytuację w trzech krótkich punktach. Zdaniem Ireneusza Merchela:

1. Polska kolej jest bezpieczna, a przykłady nieuprawnionego użycia sygnału radio stop nie wpływają negatywnie na bezpieczeństwo w ruchu. Incydenty te powodują niewielkie utrudnienia w ruchu i nie generują zagrożeń dla ludzi.

2. Nadal istniejąca techniczna możliwość nadania sygnału radio stop przez osobę nieuprawnioną w obecnym analogowym systemie nie ma związku z wdrażaniem na sieci kolejowej systemu GSM-R.

3. PKP przyspieszy proces wymiany urządzeń analogowych na cyfrowe, aby móc wyeliminować przypadki nieuprawnionego użycia sygnału radio stop.

Kamil Pietraszko
24@bialystokonline.pl

1732 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39