Przestój w żłobkach i przedszkolach. Co z wynagrodzeniami pracowników i czesnym?

2020.03.30 15:53
Właściciele żłobków prywatnych muszą wypłacić swoim pracownikom wynagrodzenie przestojowe, które wynika ze stawki osobistego zaszeregowania. Wypłata nie dotyczy dodatków oraz premii. Są propozycje, by czesne za pobyt dzieci w żłobku zostało obniżone.
Przestój w żłobkach i przedszkolach. Co z wynagrodzeniami pracowników i czesnym?
Fot: Pixabay
Dodatki oraz premie nie przysługują w okresie przestoju

Płacą właściciele żłobków i przedszkoli

W związku z brakiem możliwości świadczenia pracy zdalnej pracodawca będzie zobowiązany do wypłacania pracownikom wynagrodzenia przestojowego (na podstawie art. 81 kodeksu pracy).

Jak tłumaczy nadinspektor Karol Łapiński, wynagrodzenie określone jest w wysokości miesięcznej. W takim przypadku to wynagrodzenie dzielone jest przez nominalny wymiar czasu, czyli liczbę godzin przepracowanych i następnie mnożone przez liczbę godzin nieobecności.

- To jest wynagrodzenie wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania określonej stawką godzinową lub miesięczną - wyjaśnił Karol Łapiński, nadinspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku.

Dodatki oraz premie w okresie przestoju nie przysługują pracownikom żłobków i przedszkoli prywatnych.

Płacą rodzice

Właściciele placówek opiekuńczych muszą wypłacać wynagrodzenia swoim pracownikom, mimo że nie pracują. Rodzice zaś płacą za pobyt dzieci w prywatnych żłobkach i przedszkolach, chociaż ich dzieci są w domach.

- Kwestie tego typu reguluje umowa zawarta przez rodzica ze żłobkiem prywatnym. Nie istnieje zatem odgórna możliwość wpłynięcia na taki stosunek cywilno-prawny. Jedynie poprzez negocjacje z właścicielem żłobka można osiągnąć konsensus w dotyczący ulg czy odroczenia płatności - wyjaśnia Jagoda Boraczewska, radca prawny.

W Białymstoku niektóre przedszkola i miejsca opieki już proponują jakieś kompromisowe rozwiązania. Jak możemy przeczytać w piśmie skierowanym do rodziców dzieci, które uczęszczają do żłobka Elfy, nie ma możliwości pozyskania dofinansowań do miejsc opieki dla najmłodszych.

Placówka zaproponowała rozwiązanie - w kwietniu obniży abonament stały z 750 zł do 500 zł. Natomiast abonament godzinowy miałby zostać obniżony z kwoty 500 zł do 250 zł.

Angelika Dorf
24@bialystokonline.pl

1306 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39