Rada miasta zajmie się dwoma ważnymi projektami

2019.09.23 08:06
Plan adaptacji miasta do zmian klimatu i strategia rozwoju miasta na najbliższą dekadę – m.in. tymi dwoma projektami zajmą się podczas wrześniowej sesji miejscy radni.
Rada miasta zajmie się dwoma ważnymi projektami
Fot: MN

Radni mieli skrócone wakacje - przez sprawę cofnięcia przez wojewodę uchwały odnośnie przyjęcia studium zagospodarowania przestrzennego. Zdecydowali wówczas, że zaskarżą to rozstrzygnięcie nadzorcze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Teraz wracają, żeby zająć się szeregiem innych spraw. Do podjęcia jest kilka decyzji, które z pozoru wydają się mało istotne, ale w szerszej perspektywie mogą być kluczowe. Jedną z nich jest np. przyjęcie "Planu Adaptacji Miasta Białystok do zmian klimatu do roku 2030". Dokument ten był przygotowywane przez ponad rok, od grudnia 2018 roku.

Stolica województwa podlaskiego jest jednym z 44 miast, które zostały objęte projektem "Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców" koordynowanym przez Ministerstwo Środowiska. Program jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa. Jego celem jest pomoc w przystosowaniu się do obecnych i prognozowanych zmian klimatu. Jest to ponad 70-stronicowy dokument, który można znaleźć na stronie miasta.

Inna spraw to z kolei "Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021-2030 plus". Miasto musi przystąpić do jej opracowywania, ponieważ upływa termin obowiązywania bieżącego dokumentu "Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus". Ponadto nowa strategia rozwoju miasta będzie wpisywać się w aktualne uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne rozwoju społeczno-gospodarczego, które uległy dynamicznym zmianom oraz w perspektywę finansową Unii Europejskiej 2021-2027 r., będąc jednocześnie spójną z dokumentami strategicznymi na poziomie regionalnym i krajowym

Strategia będzie opracowywana w modelu partycypacyjnym ze wsparciem ekspertów zewnętrznych. Przygotowany projekt dokumentu zostanie poddany ocenie oddziaływania na środowisko, a następnie przedłożony celem uchwalenia Radzie Miasta Białystok.

Mateusz Nowowiejski
mateusz.nowowiejski@bialystokonline.pl

1175 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39