Radni udzielili prezydentowi wotum zaufania i absolutorium

2023.06.19 15:23
W poniedziałek (19.06) Rada Miasta uchwaliła udzielenie absolutorium i wotum zaufania prezydentowi Białegostoku Tadeuszowi Truskolaskiemu. Radni zatwierdzili też sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2022 r.
Radni udzielili prezydentowi wotum zaufania i absolutorium
Fot: Adam Ludwiczak / UM Białystok

W trakcie sesji, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, przedstawił radnym dane dotyczące wykonania budżetu miasta za rok 2022. W swoim wystąpieniu podzielił się również raportem o stanie miasta, dostarczając wyczerpujących informacji na temat kluczowych dziedzin. Prezydent przedstawił radnym najważniejsze inwestycje, które zostały zrealizowane w ubiegłym roku, wskazując na ich znaczenie dla rozwoju miasta. Zapoznał ich z planowanymi i aktualnie trwającymi projektami infrastrukturalnymi, które mają przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz do rozwoju gospodarki lokalnej.

W trakcie swojego wystąpienia prezydent Truskolaski skoncentrował się także na omówieniu kluczowych aspektów funkcjonowania miasta. Przedstawił informacje dotyczące sektora kulturalnego, zaznaczając ważne wydarzenia i inicjatywy, które miały miejsce w ciągu roku. Ponadto poruszył kwestie związane z edukacją, ochroną zdrowia, pomocą społeczną, transportem oraz mieszkalnictwem.

– Miasto Białystok zrealizowało w 2022 r. dochody na poziomie 99,55%, a wydatki na poziomie 97,49%. Nadwyżka operacyjna wyniosła ponad 57 mln zł. Ważne ubiegłoroczne inwestycje to budowa intermodalnego węzła komunikacyjnego, rozbudowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi, a także budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na osiedlu Bema. Zakończyliśmy też rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 46 Specjalnej przy ul. Słonimskiej, powstała nowa hala sportowa i sale dydaktyczne – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Radni PiS-u podczas sesji wypunktowali "7 grzechów Tadeusza Truskolaskiego". Wśród nich znalazły się:
- niezrealizowane inwestycje, m.in. lotnisko na Krywlanach, hala widowiskowo-sportowa;
- niegospodarność i marnotrawstwo, m.in. szalet miejski w Parku Planty za 430 tys. zł;
- zła polityka mieszkaniowa, m.in. brak budowy nowych mieszkań na wynajem w zasobie TBS;
- nieuzasadnione podwyżki opłat, m.in. podatków od nieruchomości, cen biletów komunikacja miejskiej;
- brak wsparcia dla przedsiębiorców, m.in. odejście z Białegostoku firmy SaMasz Sp. z o.o.;
- słabe zabieganie o środki europejskie i środki z budżetu państwa;
- nadmierne zadłużenie i upolitycznienie urzędu.

Zadłużenie miasta na koniec 2022 r. wynosiło ponad 790 mln zł, przy czym koszt obsługi tego długu wyniósł blisko 39 mln zł. Należności wymagalne wraz z pozostałymi należnościami Miasta Białystok wyniosły pod koniec roku 2022 około 213 mln zł.

Nad udzieleniem prezydentowi Tadeuszowi Truskolaskiemu wotum zaufani radni debatowali przez niemal 2,5 h. Ostatecznie, przeciwko byli wszyscy radni Prawa i Sprawiedliwości (12), a "za" radni Koalicji Obywatelskiej (14) i Polski 2050 (2). Przypominamy, że zgodnie z zapowiedziami radnych Polski 2050, zagłosowali oni tak jak wskazali ankietowani. Ponad 1000 osób było za udzieleniem wotum zaufania, a przeciwko nieco ponad 700. W związku z tym, Maciej Biernacki oraz Tomasz Kalinowski zagłosowali tak, jak wskazali białostoczanie.

Po zakończeniu dyskusji białostoccy radni podjęli również uchwałę o udzieleniu prezydentowi Tadeuszowi Truskolaskiemu absolutorium za 2022 r. Przyjęte zostało także sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2022 r.

Jeśli większość rady udziela wotum zaufania, oznacza to, że prezydent miasta ma kontynuować swoją pracę. W przypadku braku wotum zaufania może dojść do dymisji prezydenta lub wywołania przedterminowych wyborów. Z kolei absolutorium to procedura sprawdzania i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego prezydenta miasta.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

965 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39