1014 osób online

Rekrutacja do białostockich przedszkoli i szkół podstawowych [TERMINARZ]

2020.02.13 10:46
Już niedługo w przedszkolach i szkołach podstawowych w Białymstoku ruszy rekrutacja. Warto zatem zapoznać się z jej zasadami oraz szczegółowym terminarzem. Podajemy niezbędne informacje!
Rekrutacja do białostockich przedszkoli i szkół podstawowych [TERMINARZ]
Fot: pixabay.com

Rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w Białymstoku

Kogo dotyczy rekrutacja?

Rekrutacja zasadnicza i uzupełniająca na rok szkolny 2020/2021 odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego i są nią objęte dzieci z roczników 2014-2017 zamieszkałe w Białymstoku.

Rodzice dzieci urodzonych w 2018 roku (po ukończeniu przez nie 2,5 roku) mogą starać się o zapisanie do przedszkola po zakończeniu naboru - jeśli zostały wolne miejsca. Podobnie jest w przypadku zamieszkania poza obszarem Białegostoku - wówczas również można ubiegać się o przyjęcie do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej, jeżeli będzie ono dysponowało wolnymi miejscami.

6-latki (urodzone w 2014 roku) są obowiązane odbyć roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Natomiast w przypadku dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu w terminie 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego, czyli do 9 marca 2020 roku.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice dziecka wypełniają w formie elektronicznej na stronie: nabor.um.bialystok.pl lub odręcznie. Wnioski będą do pobrania w każdym przedszkolu od 16 marca 2020 roku.

Rodzice wskazują od 1 do 3 wybranych przedszkoli samorządowych, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Placówka wybrana na pozycji pierwszej jest nazywana przedszkolem pierwszego wyboru.

Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku należy go podpisać i złożyć w formie papierowej wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru. Niezłożenie spowoduje, że dziecko nie będzie brało udziału w procesie rekrutacji i straci możliwość przyjęcia do przedszkola.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

Trzeba pamiętać, że o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, lecz kryteria pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego.

Szczegółowy terminarz rekrutacji zasadniczej:

Od 16 do 25 marca do godz. 15.00 jest czas na złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Następnie - do 10 kwietnia do godz. 12.00 - trwa weryfikacja zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną, która w dniu 22 kwietnia do godz. 15.00 poda listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola.

Wówczas rodzice mają obowiązek - do 28 kwietnia - potwierdzić wolę przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola nastąpi 4 maja do godz. 15.00.

Wszystkie szczegóły, kryteria, terminy, poradnik oraz zasady są dostępne tutaj: Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów "0" w Białymstoku.

Rekrutacja do szkół podstawowych w Białymstoku

Kogo dotyczy rekrutacja?

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 jest prowadzone również z wykorzystaniem systemu informatycznego. Obejmuje ono: dzieci 7-letnie (urodzone w 2013 roku) – objęte obowiązkiem szkolnym oraz dzieci 6–letnie (urodzone w 2014 roku) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Trzeba pamiętać, że do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmowane są z urzędu. Kandydatów przyjmuje się na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie szkoły obwodowej. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i rodziców kandydata.

Przypominamy, że przez cały luty i początek marca w szkołach podstawowych odbywają się dni otwarte.

Jak złożyć wniosek?

Wzór wniosku jest dostępny w każdej szkole podstawowej oraz na stronie www.nabor.um.bialystok.pl od dnia 24 lutego.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, w tym dzieci zamieszkałe poza Białymstokiem, mogą zostać przyjęte do klasy pierwszej, jeżeli dana szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami. Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

We wniosku rodzice wskazują od 1 do 3 wybranych szkół podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest szkołą pierwszego wyboru. Należy pamiętać, aby na liście preferencji znalazła się również szkoła obwodowa (na dowolnej pozycji) w celu zapewnienie dziecku miejsca, w sytuacji gdyby nie zostało zakwalifikowane do innej szkoły.

W przypadku wypełniania wniosku elektronicznie należy go wydrukować. Uzupełniony i podpisany wniosek należy złożyć wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

Ważne jest, że o przyjęciu kandydatów nie decyduje kolejność zgłoszeń, a kryteria określone przez Radę Miasta Białystok.

Szczegółowy terminarz rekrutacji zasadniczej:

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym jest możliwe w terminie od 24 lutego do 6 marca do godz. 15.00 lub od 24 do 28 lutego do godz. 15.00 w przypadku oddziałów sportowych - wówczas od 2 do 4 marca nastąpi przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, a lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, będzie znana do 5 marca do godz. 12.00.

Do 23 marca do godz. 12.00 komisja ma czas na weryfikację zgłoszeń, a kilka dni później - 26 marca do godz. 12.00 poda listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Następnie do 31 marca do godz. 15.00 rodzice muszą potwierdzić wolę przyjęcia kandydata do pierwszej klasy szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zostaną przedstawione 1 kwietnia do godz. 15.00.


Inaczej przedstawia się terminach w przypadku przyjęcia do oddziału sportowego i mistrzostwa sportowego klasy wyższej niż klasa I szkoły podstawowej. Wówczas wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć od 24 lutego do 6 marca do godz. 15.00, a przeprowadzenie prób sprawności fizycznej odbędzie się od 9 do 12 marca.

Komisja rekrutacyjna poda listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, do 13 marca do godz. 15.00.

Po tym czasie - do 29 czerwca do godz. 15.00 jest czas na dostarczenie przez kandydatów świadectwa promocyjnego do klasy wyższej niż klasa I lub jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.

Weryfikacja zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną potrwa do 30 czerwca do godz. 10.00. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych będą znane 1 lipca do godz. 15.00. Wówczas kandydaci zakwalifikowani do 2 lipca do godz. 15.00 muszą złożyć oryginał świadectwa promocyjnego do klasy wyższej niż klas I, o ile nie został on wcześniej złożony.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi 3 lipca do godz. 15.00.


Na terenie Białegostoku będzie prowadzona również rekrutacja do oddziału dwujęzycznego szkoły podstawowej. Złożenie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym potrwa od 24 lutego do 6 marca do godz. 15.00.

W dniach 11-13 maja zostanie przeprowadzony sprawdzian predyspozycji językowych. Listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki, poznamy do 14 maja do godz. 15.00.

Do 29 czerwca do godz. 15.00 jest czas na dostarczenie przez kandydatów świadectwa promocyjnego do klasy VII lub jego kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.

Zgłoszenia będą weryfikowane do 30 czerwca do godz. 10.00. Wówczas 1 lipca do godz. 15.00 komisja poda listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Jeśli kandydaci zakwalifikowani nie dostarczyli wcześniej oryginału świadectwa promocyjnego do klasy VII, mają na to czas do 2 lipca do godz. 15.00.

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych będą znane 3 lipca do godz. 15.00.

Wszystkie szczegóły, kryteria, terminy, harmonogram dni otwartych oraz zasady są dostępne tutaj: Rekrutacja do szkół podstawowych w Białymstoku


Zobacz też: Czas na rekrutację do gminnych przedszkoli oraz szkół podstawowych TERMINARZ

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.r@bialystokonline.pl

Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2023 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.