Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych. Gdzie są jeszcze wolne miejsca?

2021.08.03 14:01
Do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok dostało się ponad 3 tys. uczniów. W wielu placówkach są jeszcze wolne miejsca.
Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych. Gdzie są jeszcze wolne miejsca?
Fot: G.Cichocka

Rusza rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja podstawowa do szkół ponadpodstawowych w Białymstoku już dobiegła końca. W sumie młodzież miała do wyboru 36 szkół, w tym 17 liceów, 11 techników i 8 szkół branżowych I stopnia. Do liceów dostało się 2021 osób, do techników 1355, a do szkół branżowych I stopnia 216.

Jakie szkoły były w tym roku najpopularniejsze? Wśród liceów królowały: VI LO, I LO i XI LO, jeśli chodzi o technika, to młodzież najczęściej składała dokumenty do: Technikum nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi (ZSTiO), Technikum Elektrycznego (ZSE) i Technikum nr 4 (ZSR). W przypadku szkół branżowych I stopnia, aplikowano głównie do: Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 (ZST), Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 (ZSM) i Branżowej Szkoły I stopnia nr 7 (ZSTiO).

W liceach największym zainteresowaniem cieszyły się profile: matematyczno-informatyczny oraz językowy, w technikach wybierano technika informatyka, technika fotografii i multimediów oraz technika programistę. W szkołach branżowych dominowały zaś takie kierunki jak: mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, operator obrabiarek skrawających, elektromechanik pojazdów samochodowych oraz wielozawodowy.

Młodzież, która nie została przyjęta do żadnej z wybranych szkół – może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która trwa od wtorku (3.08) do czwartku (5.08) do godz. 15.00., rekrutacja uzupełniająca przebiega na analogicznych zasadach jak rekrutacja podstawowa, jednak bez wykorzystania systemu elektronicznego. Kandydat może pobrać formularz wniosku o przyjęcie w każdej szkole ponadpodstawowej, wypełnić go i złożyć w sekretariacie placówki.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w wyniku rekrutacji uzupełniającej zostanie podana 16 sierpnia. Ostatecznie wyniki poznamy 23 sierpnia, gdy zostaną ogłoszone listy przyjętych i nieprzyjętych.

Wolne miejsca zostały w większości szkół:

W LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH:
- w I LO im. Adama Mickiewicza w klasach z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką, biologią i chemią, matematyką, geografią i j. angielskim, matematyką, informatyką i j. angielskim, j. polskim, historią i wiedzą o społeczeństwie, biologią, j. polskim i j. angielskim oraz fizyką i matematyką;
- III LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, w klasach: biologiczno-chemicznej, biologiczno-chemicznej z rozszerzoną matematyką, biologiczno-chemicznej z rozszerzonym j. angielskim, matematyczno-fizyczno-informatycznej, matematyczno-fizycznej oraz matematyczno-geograficznej;
- IV LO im. Cypriana Kamila Norwida na profilach: architektonicznym, ekonomicznym, biologiczno-chemicznym; humanistyczno-dziennikarskim, medycznym, prawniczym, politechnicznym oraz w klasie sportowej;
- IX LO – w klasie humanistyczno-medialnej oraz mistrzostwa sportowego (piłka nożna chłopców i dziewcząt);
- V LO im. Jana III Sobieskiego, w klasach prawno-administarcyjnej, medycznej, dziennikarskiej, psychologicznej, psychologiczno-społecznej, ekonomiczno-architektonicznej, psychologiczno-medycznej;
- VI LO im. Króla Zygmunta Augusta, na profilach: humanistycznym, biologiczno-chemicznym, matematyczno-informatycznym, politechnicznym;
- VII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, w klasach: dziennikarskiej, fotograficznej, kosmetycznej, teatralnej;
- VIII LO im. Króla Kazimierza Wielkiego, na profilach: dziennikarskim, ekonomiczno-językowym, menadżerskim, politechniczno-informatycznym, psychologiczno-medycznym, społeczno-prawnym;
- X LO w klasach: biologiczno-chemicznej, językowej, psychologicznej, społecznej;
XI LO im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, na profilach: matematycznym, medycznym, prawno-społecznym;
- XII LO Mistrzostwa Sportowego, w klasach mistrzostwa sportowego (badminton/narciarstwo), sportowej,
- XIII LO im. Marii Konopnickiej: na profilach: biologiczno-chemicznym, matematyczno-informatycznym, mistrzostwa sportowego (shot track);
- XIV LO im. Ryszarda Kaczorowskiego w klasach: służby granicznej, służby w policji, bezpieczeństwa narodowego, ratownictwa medycznego;
- XVII LO ZS Rolniczych w klasie: mistrzostwa sportowego w badmintonie, tenisie stołowym i piłce siatkowej oraz mistrzostwa sportowego w lekkiej atletyce;
- XIX LO Mistrzostwa Sportowego, na profilach: mistrzostwa sportowego (pływanie taekwondo, strzelectwo)

W TECHNIKACH
Wolne miejsca są w:
- Technikum Budowlano-Geodezyjne im. Stefana Władysława Bryły na profilach: technik budownictwa, budowy dróg, geodeta, technik inżynierii sanitarnej, robót wykończeniowych w budownictwie, urządzeń energetyki odnawialnej;
- Technikum Elektryczne im. prof. Janusza Groszkowskiego, na profilach: technik elektryk, grafiki i poligrafii cyfrowej, informatyk, programista, technik usług kelnerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych;
- Technikum Handlowo-Ekonomiczne im. Mikołaja Kopernika, na profilach: technik ekonomista, handlowiec, technik hotelarstwa, mechatronik, technik pojazdów samochodowych;
- Technikum nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego, na profilach: technik automatyk, hotelarstwa, mechatronik, technik usług fryzjerskich;
- Technikum nr 3 im gen. Władysława Andersa, na profilach: technik mechanik, programista, technik technologii drewna, żywienia i usług gastronomicznych;
- Technikum nr 4 Zespołu Szkół Rolniczych, na profilach: technik architektury krajobrazu, informatyk, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, organizacji turystyki, pszczelarz, rolnik, technik turystyki na obszarach wiejskich
- Technikum nr 6 z oddziałami integracyjnymi im. Stanisława Staszica: na profilu technik usług fryzjerskich;
- Technikum Zawodowe nr 1: na profilu: technik reklamy;

W SZKOŁACH BRANŻOWYCH
Wolne miejsca są w:
- Branżowej Szkole I stopnia nr 1 im Janusza Groszkowskiego na profilach: elektronik, elektryk;
- Branżowej Szkole I stopnia nr 10, na profilach: mechatronik, operator obrabiarek skrawających;
- Branżowej Szkole I stopnia nr 2 im. św. Józefa na profilach: blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik,
- Branżowej Szkole I stopnia nr 2 im. gen. Władysława Andersa, na profilach: kucharz, operator obrabiarek, skrawających;
- Branżowej Szkole I stopnia nr 4 ZS Gastronomicznych, na profilach: cukiernik, kucharz;
- Branżowej Szkole I stopnia nr 5 im. gen. Ignacego Prądzyńskiego, na profilach: dekarz, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, oraz w klasie wielozawodowej;
- Branżowej Szkole I stopnia nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica, na profilach: fryzjer, krawiec, pracownik obsługi hotelowej;
- Branżowej Szkole I stopnia nr 9 im. kpt. Władysława Wysockiego na profilach: fryzjer, mechatronik, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych;

Szczegóły odnośnie wolnych miejsc w powyższych placówkach, dostępne tutaj: INFORMATOR o zaplanowanej ofercie edukacyjnej do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 w województwie podlaskim

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

932 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39