Rektor Politechniki Białostockiej na kolejną kadencję wybrany. Kto nim będzie?

2024.06.06 16:40
Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk została po raz kolejny wybrana na rektora Politechniki Białostockiej. Otrzymała 76 głosów poparcia.
Rektor Politechniki Białostockiej na kolejną kadencję wybrany. Kto nim będzie?
Fot: D. Piekut/PB

Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk będzie rektorem największej uczelni technicznej w regionie już drugą kadencję. Uczelniana Komisja Wyborcza poinformowała, że oddano na nią 76 głosów. 

W swoim programie wyborczym Kosior-Kazberuk nawiązywała do tego, co mówiła i deklarowała cztery lata temu. Nawiązywała do strategii rozwoju uczelni na lata 2021-2024 z wizją przedłużenia do 2030.

– Czuję radość, ale też i odpowiedzialność – powiedziała Rektor Politechniki Białostockiej tuż po ogłoszeniu wyniku wyborów. – Po raz kolejny społeczność akademicka Politechniki Białostockiej powierzyła mi swoje losy na cztery lata. To duża organizacja, 7000 studentów i prawie 1400 pracowników. Społeczność ponownie zdecydowała, że będę ich liderem.

W następnej kadencji rektor chce nadal stosować i zarazem rozwijać model zarządzania, który jest teraz. Ma on „odzwierciedlać wspólnoty akademickiej, politykę otwartości i dostępności rektora”. W planach jest też wdrożenie różnego rodzaju rozwiązać cyfrowych, które mają korzystnie wpłynąć na rozwój Politechniki Białostockiej.

– Będę kontynuowała dotychczasową działalność i te dobre rozwiązania, które przygotowaliśmy wspólnie ze społecznością – zapowiada prof. Marta Kosior-Kazberuk. – Mam nadzieję, że to będzie okres kolejnych dynamicznych działań w Politechnice Białostockiej zgodnie z oczekiwaniami całej naszej społeczności. Liczę na rozwój naszych unikalnych specjalności naukowych, na rozwój umiędzynarodowienia, rozwinięcie naszych usług edukacyjnych, modernizację i rozbudowę infrastruktury i na budowanie rozpoznawalności naszej uczelni tutaj w kraju, ale też i za granicą, a wszystko to przy dużym udziale całej społeczności naszej Uczelni.

W drugiej kadencji rektor będzie pracować szczególnie intensywnie, aby Politechnika była wiodącym ośrodkiem naukowym i badawczo-rozwojowym, miała silną strukturę wewnętrzną oraz rozpoznawalną markę oraz korzystne relacje z otoczeniem. Istotne będzie też to, by uczelnia była nowoczesną jednostkę dydaktyczną, gdzie programu programy studiów były zgodne z wymaganiami europejskimi.

Do udziału w tajnym głosowaniu na rektora Politechniki Białostockiej  uprawnione było Kolegium Elektorów tej uczelni, w którego skład wchodziło 100 elektorek i elektorów wyłonionych spośród społeczności akademickiej we wcześniejszych wyborach. W czwartek (6 czerwca) w wyborach udział wzięli wszyscy elektorzy, obecna Rektor otrzymała 76 głosów poparcia, prof. Sławomir Bakier 28 głosów.

Kim jest rektor Politechniki Białostockiej?

Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB pochodzi z Białegostoku. Ukończyła Wydział Budownictwa. W 2002 roku zdobyła topień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, a  w 2014 roku została doktorem habilitowanym. Na uczelni, którą teraz zarządza, pracuje od 1995 roku. Przez te lata pełniła wiele kluczowych funkcji, byłam.in. prodziekanem ds. studenckich i dydaktyki, kierownikiem Katedry Konstrukcji Budowlanych Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej czy prorektorem ds. współpracy międzynarodowej. Może się pochwalić prawie 200 publikacjami naukowymi. Prowadziła również zajęcia na wielu zagranicznych uczelniach. W 2022 roku została Prezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, a rok później miesięcznik "Builder" przyznał jej tytuł Polskiego Herkulesa.

Należy podkreślić, że była pierwszą kobietą na stanowisku rektora w historii największej uczelni technicznej w regionie.

Redakcja JK
24@bialystokonline.pl

1411 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39