Rowerowy Białystok składa wniosek do prezydenta. Proszą o miejsca dla jednośladów

2022.07.28 15:40
Organizacja Rowerowy Białystok jest zaniepokojona tym, że w planach są nowe inwestycje deweloperskie, w których nie uwzględnia się miejsc dla jednośladów. Może to być spory problem w przyszłości. Do prezydenta miasta już trafił wniosek w tej sprawie.
Rowerowy Białystok składa wniosek do prezydenta. Proszą o miejsca dla jednośladów
Fot: pixabay.com

Organizacja Rowerowy Białystok z niepokojem obserwuje plany inwestycyjne w naszym mieście. Zauważa kilka zaniedbań odnośnie udostępniania deweloperom kolejnych gruntów pod zabudowę wielorodzinną. Po zapoznaniu się z uchwałą dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Sienkiewicza w Białymstoku w rejonie ulic Jurowieckiej i Nowogródzkiej okazało się, że paragraf 27 zawiera określone minima parkingowe, obligujące inwestorów do tworzenia miejsc parkingowych dla samochodów. Niestety w dokumencie nie ma żadnych ustalonych minimów odnośnie miejsc dla rowerów. O dodanie takich zapisów do lokalnych standardów urbanistycznych Rowerowy Białystok prosił już w kwietniu tego toku.

Organizacja przypomina, że miasto Białystok w strategii rozwoju do 2030 r. zawarło zapisy dotyczące "preferencje dla alternatywnych wobec samochodów indywidualnych środków transportu; kontynuacja działań w zakresie poprawy dostępności transportowej przez preferowanie rozwoju transportu publicznego, sieci dróg rowerowych, stref zróżnicowanej polityki transportowej, spójnej ze strefami rozwoju miasta oraz integracji transportu miejskiego i podmiejskiego; doskonalenie polityki parkingowej". Ich zdaniem są to bardzo ważne i słuszne działania, szczególnie w obecnych czasach, gdy zmienia się klimat, a ceny paliw wywindowały znacząco w górę.

Po przeanalizowaniu dokumentów, które były przyjęte w innych miastach organizacja proponuje, by do białostockich zapisów dodać następujące treści:

"Ustala się obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych dla rowerów, niezbędnych dla obsługi realizowanej inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej, lub usługowej w ilości 1 stojak na każdy lokal mieszkalny oraz 1 stojak na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego/usługowego. Miejsce do parkowania rowerów – miejsce zlokalizowane w częściach wspólnych nieruchomości, dostępne bezpośrednio z poziomu terenu lub za pomocą pochylni, umożliwiające pozostawienie roweru, w którym możliwe jest przymocowanie przynajmniej ramy roweru i jednego z kół do elementu trwale związanego z podłożem lub budynkiem. Miejsca do parkowania rowerów powinny być usytuowane możliwie jak najbliżej wejścia do budynku. W zabudowie mieszkaniowej minimum 60% miejsc do parkowania lokalizuje się w miejscu zadaszonym (mogą być w budynku mieszkalnym). Minimum 20% miejsc lokalizuje się na zewnątrz budynku, nie dalej niż 25 m od wejścia. Zaleca się sytuowanie zewnętrznych miejsc do parkowania w miejscu dobrze widocznym, łatwo dostępnym, nie utrudniającym ruchu pieszego, najlepiej strzeżonym, monitorowanym oraz wyposażonym w osłonę przed deszczem".

Zdaniem organizacji nie jest to zbyt kłopotliwe, jak sami przyznają powyższe zapisy są wzięte z treści uchwał, które obowiązują w miastach, gdzie jest znacznie większy ruch rowerowy niż w naszym mieście. Dostępność miejsc parkingowych dla rowerów z pewnością sprawi, że więcej osób będzie chętniej korzystało z jednośladów także w Białymstoku.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

705 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39