Rozdzielność majątkowa – adwokat Urszula Zajko Białystok

dodane dnia: 2017-06-26 przez: KANCELARIA ADWOKACKA adwokat Urszula Zajko
Termin promocji: 2017-06-26 - 2027-06-26
Podział majątku w sprawach rozwodowych to często trudny dla małżonków, budzący wiele negatywnych emocji proces. Rozwiązaniem, które pozwala zminimalizować niedogodności, jednocześnie wprowadzając jasne zasady majątkowe w małżeństwie, jest rozdzielność majątkowa.

https://urszulazajko.pl/o-kancelarii/prawo-majatkowe/rozdzielnosc-majatkowa/

By zabezpieczyć swoje interesy, warto skorzystać z pomocy mecenas Urszuli Zajko, specjalizującej się w kwestiach związanych z prawem rodzinnym, w tym ustanawianiem rozdzielności.

Rozdzielność majątkowa – krótka charakterystyka

Kodeks rodzinny i opiekuńczy definiuje rozdzielność jako formę małżeństwa (ustrój), w której brak jest wspólnego majątku małżonków – każdy z nich posiada majątek odrębny, którym dysponuje własnowolnie. Małżonkowie mogą nabywać wspólnie dobra na zasadzie ułamkowo wyrażonej współwłasności.

Rozdzielność, definiowana przez akt podpisania intercyzy, można ustanowić przed zawarciem małżeństwa lub już w jego trakcie. Umowę majątkową podpisuje się w obecności notariusza. Można ją później zmieniać lub rozwiązać.

2 główne formy rozdzielności majątkowej

Rozdzielność może zaistnieć w formie:
- r. umownej (w tym umowna z tzw. wyrównaniem dorobków),
- r. na mocy orzeczenia sądu.

Jak same nazwy wskazują, warianty umowny wymaga zgody obu małżonków i podpisania intercyzy. Wariant sądowy z kolei ma zastosowanie w przypadku braku porozumienia między małżonkami przy sporządzaniu umowy, a przesłankami do wydania orzeczenia sądowego mogą być niekorzystne sytuacje powodowane przez jedną ze stron (np. niegospodarność, nałogi, dawanie podstawy do rozwodu).

W kancelarii Urszuli Zajko w Białymstoku znajdą Państwo profesjonalną pomoc w sprawie ustanowienia rozdzielności majątkowej. Oferujemy skuteczne zabezpieczenie interesów i finansów naszych Klientów. Zapraszamy do kontaktu.

https://urszulazajko.pl/kontakt/

747 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39