Są efekty promocji gospodarczej Polski Wschodniej

2012.08.02 00:00
Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej realizowany jest przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych od dwóch lat. Są już podsumowania dotychczasowych działań promujących makroregion tworzony m.in. przez nasze województwo.
Są efekty promocji gospodarczej Polski Wschodniej
Fot: sxc.hu

Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej jest realizowany przy współpracy z pięcioma województwami: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Jego głównym celem jest wzrost zainteresowania inwestorów zagranicznych, przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego oraz rozwój turystyki biznesowej w Makroregionie. Na realizację projektu PAIiIZ otrzymał 86 mln zł, które wyda do 2015 r. na działania promujące m.in. strategiczne w Polsce Wschodniej sektory: spożywczy, drzewny i meblarski, BPO, jachtowy, lotniczy, chemiczny, maszynowy, OZE oraz turystykę biznesową.

Ponad tysiąc firm wzięło udział w osiemdziesięciu imprezach promocyjnych. Zaowocowało to zawarciem stu kontraktów handlowych, a nowe są wciąż negocjowane.

PPGPW został oceniony pozytywnie przez 79% badanych. 84% respondentów, którzy zawarli kontrakty handlowe, wskazywało, że miały na to wpływ działania promocyjne realizowane w ramach projektu. 50% badanych pozyskało nowego kontrahenta w wyniku PPGPW. Udział w projekcie przyczynił się do zwiększenia obrotów handlowych u 42% badanych. Natomiast 65% badanych stwierdziło, że nawiązanie równoważnych kontraktów bez udziału w projekcie byłoby niemożliwe. Najwięcej kontaktów handlowych i kontraktów nawiązały firmy z sektora spożywczego, następnie z branży technologii informatycznych i komunikacyjnych, przemysłu morskiego oraz sektora meblowego i lotniczego. Coraz więcej przedsiębiorców postrzega Polskę Wschodnią jako miejsce atrakcyjne inwestycyjnie.

W trakcie podsumowania dotychczasowych osiągnięć programu, poruszony został temat jego kontynuacji po 2015 roku. Jest jeszcze zbyt wcześnie, by przesądzać, na jakie projekty zostaną przeznaczone pieniądze w przyszłej perspektywie finansowej. Program dedykowany Polsce Wschodniej będzie kontynuowany, a jego środki mają w szczególności poprawiać dostępność komunikacyjną, podnosić konkurencyjność przedsiębiorstw oraz wspierać rynek pracy. Promocja gospodarcza tego makroregionu mieści się w wyznaczonych przez nie ramach. Wiele zależy również od wyników obecnie wdrażanego programu.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl)

440 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39