Są pieniądze na rewitalizację podlaskich gmin

2016.05.11 13:57
Gminy z województwa podlaskiego będą mogły uzyskać wsparcie na rewitalizację obszarów zmarginalizowanych. Największe szanse na pieniądze będą miały samorządy ze słabszym potencjałem, znajdujące się w długotrwałej sytuacji kryzysowej.
Są pieniądze na rewitalizację podlaskich gmin
Fot: Ewelina Sadowska-Dubicka
Są pieniądze na rewitalizację gmin

Samorządy będą mogły przebudować, adaptować zdegradowane obiekty i przestrzenie miejskie po to, by przywrócić im lub nadać nowe funkcje gospodarcze, społeczne, mieszkaniowe, edukacyjne lub kulturalne.

Pomoc nie będzie udzielana na wznoszenie nowych budynków. Nie dotyczy to projektów polegających na odtworzeniu zabudowy tak zdegradowanej, że niemożliwa jest jej renowacja.

- Rewitalizacja, do tej pory, kojarzyła się nam głównie z odnowieniem konkretnego budynku czy też z pojęciem rewitalizacji połączeń kolejowych. Tutaj mówimy o rewitalizacji, która oznacza wychodzenie z degradacji, nie tylko pod kątem wyglądu, ale także pod względem tkanki społecznej - wyjaśnia Maciej Żywno, wicemarszałek województwa podlaskiego. - Program rewitalizacji musi być tworzony ze współudziałem społeczność lokalnej – dodaje.

Pierwszym krokiem, który muszą uczynić samorządy chcące otrzymać wsparcie, jest przygotowanie podstawy prawnej umożliwiającej zmiany w ich miejscowościach. Zatem gminy będą musiały opracować lub zaktualizować programy rewitalizacji. Programy te będą stanowiły podstawę do ubiegania się o środki na działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Pomoc w przygotowaniu takich programów oferuje urząd marszałkowski, który ogłosił konkurs w tej sprawie.

- Mnie cieszy to, że marszałek przygotował taką inicjatywę. Dobrze, że możemy skorzystać z tych działań dla dobra naszych mieszkańców – mówi Piotr Kłys, wójt gminy Łomża.

Do konkursu przystąpi również Gmina Kolno. Dorota Łynko z urzędu miejskiego deklaruje, że Kolno będzie miało program rewitalizacji, a to pozwoli na realizację konkretnych projektów:

- W tym momencie przygotowujemy się do diagnozy programu – podkreśla.

Następnie, prawdopodobnie w przyszłym roku, urząd marszałkowski ogłosi drugi konkurs.

Wówczas samorządy powalczą o pieniądze na konkretne działania rewitalizacyjne. Wtedy wnioski będą mogły składać nie tylko samorządy, ale i organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Wszystkie konkursowe projekty będą musiały być zrealizowane do 31 sierpnia 2017 r.

Pula pieniędzy przeznaczonych na cały konkurs dla województwa podlaskiego wynosi 2,99 mln zł.

Dorota Mariańska
dorota.marianska@bialystokonline.pl

1290 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39