Są podwyżki, jest większa subwencja. Tylko czy wystarczająca?

2019.07.30 14:52
Rząd szykuje zwiększenie subwencji oświatowej, co jest następstwem podwyżek dla nauczycieli.
Są podwyżki, jest większa subwencja. Tylko czy wystarczająca?
Fot: Ministerstwo Edukacji

Dodatkowy miliard złotych w subwencji dla samorządów na sfinansowanie wrześniowej podwyżki pensji nauczycieli – poinformowali Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej i Leszek Skiba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Łącznie prawie 4 mld

Zgodnie z czerwcową nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela, wynagrodzenia nauczycieli od września wzrosną o prawie 10 proc. Wdrożenie tej podwyżki wymaga zmian aktów wykonawczych. Z tego powodu Minister Edukacji Narodowej skierował do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt "Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019".

W związku z dodatkową podwyżką wynagrodzeń nauczycieli w 2019 r. i wprowadzeniem świadczenia na start dla nauczyciela stażysty zwiększeniu ulegnie kwota części oświatowej subwencji ogólnej. Konieczne jest zatem określenie zasad dokonania podziału. Projektowana nowelizacja rozporządzenia zawiera przepisy, które to umożliwią.

Poza podziałem kwoty subwencji, nowelizacja dotyczy będzie także wsparcia dla małych szkół. Małe publiczne podstawówki, w zależności od sytuacji finansowej samorządów, otrzymają dodatkowe pieniądze w wysokości ok. 190 zł na ucznia. Naliczono z tego tytułu w ramach dodatkowego podziału subwencji kwotę 59,1 mln zł.

Dodatkowo w subwencji naliczona będzie kwoty ok. 1,2 tys. zł na nauczyciela stażystę w związku z wprowadzeniem świadczenia dla nauczycieli stażystów. Łącznie samorządy otrzymają dodatkowo z tego tytułu ok. 24 mln zł. Z tego świadczenia ma skorzystać ok. 19 tys. stażystów.

W latach 2016-2019 subwencja oświatowa wzrosła o 5,5 mld złotych. W ustawie budżetowej na rok 2019 zaplanowano część oświatową subwencji ogólnej w wysokości ponad 45 mld. Jest ona wyższa w stosunku do kwoty na rok 2018, która wynosiła ponad 43 mld. Dodatkowo planowane jest zwiększenie ogólnej w 2019 r. o 1 mld zł. W sumie w 2019 r. subwencja wzrośnie w stosunku do roku poprzedniego o ponad 3,8 mld zł.

Podwyżki uchwalone, ale mniejsze niż oczekiwania

Po wdrożeniu zmian w Karcie Nauczyciela wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty wyniesie 2782 zł brutto (wzrost o 244 zł brutto), nauczyciela kontraktowego - 2862 zł brutto (wzrost o 251 zł brutto), nauczyciela mianowanego - 3250 zł brutto (wzrost o 285 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego - 3817 zł brutto (wzrost o 334 zł brutto).

Jest również kilkanaście dodatków, które nauczyciele mogą dostać do pensji: za wysługę lat, funkcyjne (np. za wychowawstwo), motywacyjny, za warunki pracy, za uciążliwość pracy, nagroda jubileuszowa, nagroda ze specjalnego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), odprawa emerytalno-rentowa i odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.

Wyższa subwencja to na pewno lekka ulga dla samorządów, które i tak do wynagrodzeń nauczycieli muszą dopłacać, ponieważ subwencja przelewana z budżet państwa jest nie wystarczająca. Ciekawe jednak czy wyższe środki z budżetu państwa pokryją chociaż potrzeby spowodowane podwyżkami czy rozbieżności jeszcze się powiększą.

Przypomnijmy jednak, że postulaty kwietniowego strajku nauczycieli dotyczyły najpierw podwyżki o równo 1 tys. zł dla każdego, co potem zmieniono na dwie podwyżki w wysokości 15% - od stycznia (z wyrównaniem) i od września 2019 roku dla każdego, co w zależności od stopnia oznaczałoby kwotę w przedziale od około 720 do 990 zł.

Mateusz Nowowiejski
mateusz.nowowiejski@bialystokonline.pl

1270 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39