Science Point UwB. Pierwszy punkt komercjalizacji badań

2012.11.13 00:00
Uniwersytet w Białymstoku uruchomił "Science Point" czyli przyuczelniany ośrodek konsultacyjny. Fachową pomoc znajdą tu naukowcy, którzy opracowali innowacyjny produkt albo technologię, absolwenci z pomysłem na biznes, jak również przedsiębiorcy poszukujący wykwalifikowanej kadry lub rozwiązań technologicznych.
Science Point UwB. Pierwszy punkt komercjalizacji badań
Fot: sciencepoint.pl

Projekt jest przykładem partnerstwa nauki i biznesu. I właśnie takie partnerstwo – tyle, że na znacznie szerszą skalę - ma być jego rezultatem. Głównym celem działalności "Science point" jest zapewnienie transferu wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań pomiędzy jednostkami badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorcami.

Realizatorzy projektu zapraszają naukowców, a także przedsiębiorców zainteresowanych np. zastrzeżeniem znaku towarowego czy wzoru przemysłowego – doradzą, jak się do tego zabrać, wyjaśnią jakie obowiązują przy tym procedury. Pomogą w założeniu spółki, która będzie mogła wdrożyć innowacyjny projekt. Na porady mogą też liczyć wszyscy, którzy w związku z prowadzoną działalnością naukową czy gospodarczą natrafią na problemy związane z prawami autorskimi.

"Science point" przede wszystkim jednak czeka na przedsiębiorców zainteresowanych współpracą badawczo-rozwojową z Uniwersytetem
w Białymstoku. Konsultanci pomogą w nawiązaniu kontaktu i współpracy
z konkretnymi zespołami naukowców z poszczególnych Wydziałów UwB.

W ramach projektu opracowane zostaną bazy danych zawierające informacje o projektach badawczych realizowanych m.in. na Uniwersytecie w Białymstoku, utworzonych konsorcjach, praktycznych wdrożeniach oraz uzyskanych patentach. Taka kompleksowa informacja o potencjale badawczo-rozwojowym uczelni ułatwi planowanie inwestycji i pozwoli w przyszłości w prostszy sposób nawiązać efektywną współpracę naukowców i przedsiębiorców. Umożliwi też znalezienie wykwalifikowanej kadry naukowej w zależności od zapotrzebowania rynku, jak również wiarygodnych partnerów do tworzenia wspólnych projektów.

Na działalności "Science Point" skorzystają też studenci UwB: podczas dyżurów w punkcie konsultacyjnym i pracy nad konkretnymi sprawami będą mogli poznać praktyczne zastosowanie prawa własności intelektualnej, a nawet zaliczyć obowiązkowe praktyki studenckie.

"Science Point" organizuje również bezpłatne szkolenia. Najbliższe - poświęcone omówieniu i analizie potencjału innowacyjnego województwa podlaskiego – już w środę 14 listopada.

Punkt konsultacyjny działa w budynku przy ul. Elektrycznej 1/3 (lok. 216), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 14.00. Więcej informacji na stronie: http://www.sciencepoint.pl

Przedsięwzięcie realizuje uczelnia ze spółką PPBW, dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".

Magdalena Gorbacz
magda.g@bialystokonline.pl

1235 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39