Społecznicy otrzymali nagrody za swoje inicjatywy

2019.10.08 09:55
W ramach konkursu Inicjatywy Społeczne Roku nagrodzono kilkanaście różnych przedsięwzięć, które miały ogromny wpływ na rozwój społeczności lokalnych.
Społecznicy otrzymali nagrody za swoje inicjatywy
Fot: Urząd Wojewódzki

Kapituła konkursu Inicjatywa Społeczna Roku 2019 przyznała tytuły laureata i wyróżnienia w kategoriach: Edukacja i sport, Kultura i dziedzictwo narodowe, Budowanie wspólnoty lokalnej, Polityka społeczna, a także wyróżnienie specjalne za całokształt wieloletniej pracy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w województwie podlaskim.

Konkurs Inicjatywa Społeczna Roku jest przeznaczony dla organizacji pozarządowych województwa podlaskiego. Ma on na celu promowanie działań organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego, które swoimi inicjatywami aktywizują społeczność lokalną, organizują przedsięwzięcia z myślą o najbliższym otoczeniu, promują zasady współżycia społecznego i przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Kapituła konkursu, w skład której wchodzili: Tomasz Madras – przewodniczący, Roman Czepe, Monika Korzuchowska-Dojlido, Lech Feszler, Monika Syczewska, Maria Żeszko, Piotr Lussa, oceniała poszczególne zgłoszenia, uwzględniając przy tym następujące kryteria:

- znaczenie inicjatywy dla społeczności lokalnej, osiągnięta zmiana społeczna, rozwiązany problem lub zaspokojone potrzeby;
- znaczenie inicjatywy dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz promowania postaw i wartości patriotycznych, prorodzinnych, solidarności społecznej i aktywności społecznej;
- innowacyjność podjętego działania.

Laureaci

W kategorii Budowanie wspólnoty lokalnej:
Laureat: Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej "Nie Po Drodze" za inicjatywę "Odwiedziny. Terenowa Animacja Kultury"
Wyróżnienie: Stowarzyszenie Krynica za inicjatywę: VIII BulwaFest
Wyróżnienie: Stowarzyszenie Moszczonka za inicjatywę: Moszczonka – płótno, glina i mąka

W kategorii Edukacja i sport:
Laureat: Stowarzyszenie Raj Team Rajgród za inicjatywę II Rodzinny Rajd Rowerowy oraz Rowerowy Rajd Śladami Miejsc Pamięci Narodowej z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę
Wyróżnienie: LUKS "Iskra" Perlejewo za inicjatywę: "Aktywność mieszkańców gminy Perlejewo poprzez sport"
Wyróżnienie: Bielska Inicjatywa Społeczna – Stowarzyszenie zwykłe za inicjatywę: "Kurs samoobrony dla kobiet"

W kategorii Polityka społeczna:
Laureat: Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami za inicjatywę: PełnoMocne - program wzmacniania środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz podmiotów i osób je wspierających
Wyróżnienie: Ochotnicza Straż Pożarna w Koplanach za inicjatywę: "Ogień i czad to nie twój brat"
Wyróżnienie: Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera "Paradiso" za inicjatywę: Piknik integracyjno-rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnością, w tym z chorobą Alzheimera

W kategorii Kultura i dziedzictwo narodowe:
Laureat: Łapskie Towarzystwo Regionalne im. ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego za inicjatywę: Kwesta na renowację zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Łapach "Ocalmy od zniszczenia" 
Wyróżnienie: Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Czyżewskiej za inicjatywę:Wspólne świętowanie 100-lecia Polski Niepodległej ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Ziemi Czyżewskiej
Wyróżnienie: Koło Gospodyń Wiejskich "BORÓWECZKI" ze Srebrnego Borkuza inicjatywę: Kultywowanie tradycji -  "ZAPUSTY"
Wyróżnienie: Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie za inicjatywę: Obchody 74. Rocznicy bitwy pod Piasutnem Żelaznym
Wyróżnienie: Stowarzyszenie Sympatyków Wsi Borysówka za inicjatywę: Bajki Sówki z Borysówki
Wyróżnienie: Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska za inicjatywę: Śladem łomżyńskich oryli

Wyróżnienie Specjalne:
Anna Drabarz – doktor nauk prawnych, specjalistka w zakresie prawa antydyskryminacyjnego, funduszy Unii Europejskiej i praw osób z niepełnosprawnościami; od 2014 r. pracownik Wydziału Prawa UwB, a od 2017 roku pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku do spraw studentów z niepełnosprawnościami; od 2010 do 2017 r. doradczyni prawna Fundacji Aktywizacja; w latach 2011-2015 członkini Zarządu Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok; 2014-2016 przewodnicząca Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji. Ambasadorka Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami 2016. Współinicjatorka powstania Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami i od 2016 r. jego prezeska.

Mateusz Nowowiejski
mateusz.nowowiejski@bialystokonline.pl

1353 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39