Straż Miejska rekrutuje. Trwa nabór na 10 stanowisk

2024.06.12 06:56
Osoby zainteresowane pracą w Straży Miejskiej mogą się zgłaszać. Ogłoszono nabór na 10 stanowisk. Dokumenty można składać jeszcze przez kilka tygodni.
Straż Miejska rekrutuje. Trwa nabór na 10 stanowisk
Fot: Straż Miejska w Białymstoku

Kilka dni temu ogłoszono nabór do Straży Miejskiej. Poszukiwanych jest 10 aplikantów, którzy będą zajmować się ochroną porządku publicznego. Do ich zadań będzie należało przede wszystkim pilnowanie spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad tym porządkiem i kontrola ruchu drogowego, a także zabezpieczanie miejsc zdarzeń.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w naborze muszą mieć: osiadać wykształcenie co najmniej średnie, obywatelstwo polskie, ukończone 21 lat, uregulowany stosunek do służby wojskowej, cieszyć się nienaganną opinią, i korzystać z pełni praw publicznych. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym.

Dodatkowym atutem będzie znajomość kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeksu wykroczeń, ustawy o strażach gminnych, ustawy o samorządzie gminnym oraz posiadanie prawa jazdy kat. B. Plusem będzie też łatwość w nawiązywaniu kontaktów z innymi, dyspozycyjność oraz znajomość samoobrony. 

Osoby, które zostaną zatrudnione, mogą liczyć na pierwszą umowę na czas określony na rok i pracę zmianową (w porze dziennej i nocnej).

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Zainteresowani pracą muszą przygotować: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy lub CV, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Potrzebne będą też: kserokopie świadectwa ukończenia szkoły i dokumentu, który potwierdza uregulowany stosunek do służby wojskowej.  Niezbędne będzie również zaświadczenie lekarskie o zdolności do zajęć z wychowania fizycznego z elementami siłowymi oraz przechodzenia sprawdzianów w tym zakresie. 

Kandydaci mogą składać dokumenty w zaklejonych kopertach do 6 lipca. Musi się na nich znaleźć  imię i nazwisko oraz dopisek "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- aplikant". Osoby, które chciałyby dowiedzieć się o naborze nieco więcej, mogą zgłaszać się bezpośrednio do Straży Miejskiej w Białymstoku przy ul. Składowej 11 do pokoju nr 310 lub dzwonić pod numer tel.  (85) 8696753.

Warto mieć na uwadze, że chcąc zostać strażnikiem miejskim należy zdać test fizyczny. Składa się on m.in. z: skrętoskłonów w czasie 1 min. (liczy się ilość), skoku w dal z miejsca obunóż, biegu na 100 m i 1000 m dla mężczyzn oraz 60 m i 600 m dla kobiet.

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji.

Redakcja JK
24@bialystokonline.pl

1112 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39