Straż Miejska szuka pracowników. Ma 5 wolnych stanowisk

2023.04.26 09:37
Osoby, które chcą spróbować swoich sił w straży miejskiej mają na to okazję. Trwa rekrutacja 5 osób na stanowisko aplikanta.
Straż Miejska szuka pracowników. Ma 5 wolnych stanowisk
Fot: Malwina Witkowska

Jest 5 wolnych stanowisk

Komendant Straży Miejskiej w Białymstoku poszukuje 5 osób na stanowisko aplikanta. Zadań aplikanta to przede wszystkim ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, kontrola ruchu drogowego, a także zabezpieczanie miejsc zdarzeń.

Kandydat ubiegający się o to stanowisko powinien posiadać wykształcenie co najmniej średnie, obywatelstwo polskie oraz być sprawny fizycznie i psychicznie. Ponadto musi mieć ukończone 21 lat i uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także cieszyć się nienaganną opinią. Aplikant nie może być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Atutami podczas rekrutacji będą też: znajomość kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeksu wykroczeń, posiadanie prawa jazdy kat. B, umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, dyspozycyjność i znajomość samoobrony.

Dokumenty można składać do 19 maja

Osoby zainteresowane pracą w straży miejskiej muszą złożyć list motywacyjny, kwestionariusz osobowy lub cv, kserokopię świadectwa ukończenia szkoły, a także różne oświadczenia m.in. o posiadaniu obywatelstwa polskiego i o niekaralności. Konieczne jest również złożenie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do zajęć z wychowania fizycznego z elementami siłowymi oraz przechodzenia sprawdzianów w tym zakresie (wystawione przez lekarza sportowego).

Dokumenty można składać do 19 maja.

Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 12 miesięcy. Praca będzie w systemie zmianowym w porze dziennej i nocnej. Kandydaci spełniający wymagania niezbędne, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji.

Warto dodać, że aby móc zostać strażnikiem miejskim należy zdać test fizyczny. Składa się on z: skrętoskłonów w czasie 1 min. (liczy się ilość), skoku w dal z miejsca obunóż, biegu na 100 m i 1000 m dla mężczyzn oraz 60 m i 600 m dla kobiet.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1312 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39